Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

witzelsucht nedir?

witzelsucht : n. Marazi şakalaşma eğilimi, moria.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


cunnilingus : n. Kadın dış genital organlarını yalama, bu şekilde kadında cinsel dürtü uyandırma.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


dentiform : a. Dişşeklinde.


ectopic : a. Normal yerinden başkayerde bulunan, dışında bulunan.


glass : n. 1. Cam; 2. Bardak; 3. Mercek adese.


lactational : a. memelerde sütoluşmasıyla ilgili, memelerden süt salgılandığı devre ile ilgili; 2. Emzirme ile ilgili, emzirmeye ait.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


homan's sign : Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.


hyperlordosis : n. Aşırı lordoz hali.


hypocrinism : n. Endokrin bezinin sekresyon noksanlığı, hipokrinizm.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


leukocytogenesis : n. Lökosit oluşumu, lökositojenez.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


orthopedia : n. See: Orthopedics.


palatograph : n. Konuşma esnasında yumuşak admağın gösterdiği hareketleri çizelge halinde kaydeden alet, palatograf.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


phrenasthenic : a. 1. Diafragma'daki tonüs kaybı ile ilgili, diafragmadaki hafif felç haline ait; 2. Zeka geriliği ile ilgili; 3.Geri zekalı kişi.