Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

witzelsucht nedir?

witzelsucht : n. Marazi şakalaşma eğilimi, moria.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpomicroscope : n. Serviks uteri'nin boyanmasını takiben yüzeyel hücrelerin muayenesinde kullanılan özel mikroskop, kolpomikroskop (Vagina'dan uygulanır).


dipterous : a. 1. İki kanatlı; 2. Diptera takımına ait emici böceklerle ilgili.


ejection : n. 1. Dışarı atma, boşaltma, çıkartma; 2. Dışarı atılan madde.


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


exsufflation : n. Özel alet aracılığıyla herhangi bir boşlukta bulunan havayı boşaltma, bu şekilde menfi basınç meydana getirme.


focalization : n. 1. Temerküz; 2. Muayyen mıntıkaya hasretme (hastalık), fokalizasyon.


glossopathy : n. Dil hastalığı.


graphophobia : n. Yazmaktan sebepsiz yere korkma, yazma korsu.u


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


inopexia : n. Kanın damar içinde kendiliğinden pıhtılaşma eğilimi göstermesi, damariçi pıhtılaşma.


muriate : n. biochem. Hidroklorik asidintuzu.


oligomenorrhea : n. Menstruasyonun gayet seyrek olması.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


polycystic : a. İçinde birçok kist veya boşlukları olan, çok keseli veya çok boşluklu, polikistik.


propagative : a. 1. Çoğaltıcı; 2. Üreme ile ilgili.


prostration : n. Aşırı yorgunluk, bitkinlik, takatsizlik, dermansızlık, kuvvetsizlik.


pternalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.