Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

witchhazel nedir?

witchhazel : n. Güvercin ağacının veya ezik için kullanılan kabuk hulasası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


calcaneus : n. Topuk (kemiği), os calcani.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


device : n. Araç, alet.


enucleation : n. Bir organın tam olarak vücuddan dışarı çıkarılması.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


lipopexic : a. Lipopeksiye ait.


odontology : n. Dişlerin bilimsel incelenmesi, odontoloji (Diş anatomisi), dişbilim.


oil : n. biochem. a) Yağ, sıvı; b) Petrol, oleum.


oxyopia : n.Göz keskinliği, gözlerin keskin olması.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


pilosebaceous : a. Kıl ve yağ bezlerine ait.


precipitinoid : n. biochem. Isıtılmak suretiyle tesirini kaybetmiş olan presipitin.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


pulsion : n. 1. Herhangi bir yönde dışarıya doğru itilme; 2. Şişlik, şiş.


radiodiagnosis : n. Röntgen teşhisi.


rust : n. 1. Pas; 2. Bitkilerde bir mantar hastalığı.


serological : a. Serolojiye ait.