Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

witchhazel nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

witchhazel : n. Güvercin ağacının veya ezik için kullanılan kabuk hulasası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysfunction : n. Herhangi bir organın veya vücut kısmının anormal olarak çalışması.


egestion : n. Sindirilemeyen gıda artıklarının barsaklar yoluyla dışarı atılması.


entamoeba : n. Bazı türleri insan barsaklarında parazit olarak yaşayan bir amip cinsi.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


mineralization : n. Madenleştirme.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


otoneuralgia : n. Nevraljik kulak ağrısı.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


progressive : a. İlerleyen, ilerleyici, progresif (aksi regresif).


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.