Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

witchhazel nedir?

witchhazel : n. Güvercin ağacının veya ezik için kullanılan kabuk hulasası.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicofacial : a. Boyun ve yüzle ilgili.


excitor : n. Uyarıcı (sinir).


intermaxillary : a. Maksillalararası.


grid : n. 1. Üzerinde deliler bulunan kurşun levha; 2. Üzerined birbiriyle kesişmek üzere yatay ve dikey çizgiler bulunan grafi kağıdı.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


infarction : n. 1. Dokuda besleyici damarın pıhtı ile tıkanması nedeniyle nekroz bölgesi oluşması; 2. Besleyici damarın tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen nekroz bölgesi.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


introvert : n. 1. Daima kendini tetkik eden kimse; 2. Kendi içine çevrilen organ.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


orthodiagraph : n. Ortodiyagrafi cihazı.


pessimism : n. Herşeyi fena görme veya fenaya yorma ile belirgin ruh hali, bedbinlik, kötümserlik, pesimizm.


radiculoneuropathy : n. Sinir kökü ve omurga (belkemiği) siniri hastalığı, radikülopati.


resection : n. Bir ogran veya vücut kısmının kısmen çıkarılması, rezeksiyon.


resolutive : n. Şiş eritme ilacı.