Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wisdom-tooth nedir?

wisdom-tooth : Yirmi yaş dişi, akıl dişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


esophagojejunostomy : n. Yemek borusu ile jejunum arasında ağız ağıza dikilmek suretiyle geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


excitation : n. Tahrik ve tenbih, uyartı.


flexibility : n. Eğilme (bükülme) yeteneği, fleksibilite.


gastrovascular : n. 1. Kan damarlarına ve mideye ait; 2. Kan deveranına ve hazma ait.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


heterotrichosis : n. Vücudda renkli kıl çıkması, muhtelif renkte kıl çıkarma.


hysterosalpingectomy : n. Uterus ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


leukemic : a. 1. Lösemi ile ilgili; 2. Lsemi'ye tutulmuş, lösemili.


megalo : pref. See: mega.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


myringoscope : n. Timpan zarını muayene aleti, miringoskop.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


pouch : n. 1. Sıvı toplamış ur, kese; 2. Cep şeklinde boşluk; 3. See: A Glossary of Zoology.