Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wisdom-tooth nedir?

wisdom-tooth : Yirmi yaş dişi, akıl dişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


cnemis : n. Alt bacak, bacağın diz ile ayak bileği arasındaki kısmı.


collar-bone : n. Clavicula, köprücük kemiği.


diskitis : n. Özellikle bir verebralararası diskinin iltihabı.


elongated : a. Uzamış, uzun.


enzymolysis : n. Enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma veya çözülme.


fetor : n. Fena koku.


gastrolavage : n. Midenin yıkanması, gastrolavaj.


globulolyctic : a. Eritrositleri eritici, hemoliz yapıcı.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


lithemia : n. Kanda ürik asit fazlalığı, litemi.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


nas : pref. Burun anlamına önek.


niemann-pick disease : n. Lipid metabolizmasını ilgilendiren bir hastalık.


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


peptonuria : n. İdrarda pepton bulunması, peptonüri.


phalacrosis : n. Kellik.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


pulmometry : n. Akciğer büyüklüğünü ölçme.