Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wisdom-tooth nedir?

wisdom-tooth : Yirmi yaş dişi, akıl dişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispersion : n. 1. İntişar, dağılım, dağılma, çözgünlük; 2. Ayrışma; .Erime (ışın); 4. Koloid solüsyonu.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


ectal : a. Dış, harici


foreskin : n. Sünnet derisi, gulfe.


granuloma : n. Göbek kordonu düştükten sonra yerinde kalan yumru biçimindeki granülasyon dokusu. granülom.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hematomyelitis : n. Kan toplanması ile beliren miyelit, hematomiyelit.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


imbecility : n. Aptallık, geri zekalılık.


intralymphatic : a. Bir lefn damarı veya lenf guddesi içinde.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


parathyroidectomy : n. Paratiroidin ameliyatla çıkarılması.


plasminogen : n. Plaziinn ön maddeis.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.


pseudomyopia : n. Kirpksi kasların zaman zaman spazmına bağlı olarak gelişen miyopi hali, yalancı miyopi.


retinal : a. Retinaya ait.


scaler : n. Diş taşını ve kefekisini temizleyen alet.


simila similibus curantur : n. Benzer şeyler birbirlerini tedavi ederler (homeopati nazariyesi).