Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wisdom-tooth nedir?

wisdom-tooth : Yirmi yaş dişi, akıl dişi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


colicystitis : n. Escherichia coli'nin sebep olduğu mesane iltihabı.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


erotology : n. aşk bilgisi, aşkbilim, erotoloji.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


heterochronism : n. See: Heterochronia.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


megalomania : n. Azamet hastalığı, büyüklük kuruntusu, büyüklük kompleksi, meaglomani


melarsoprol : n. Tripanosomiasis tedavisinde damar içi yoluyla verilen organik arsenik bileşiği.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


perineuritis : n. Perineurium'un iltihabı.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).


piriformis : n. See: Piriform muscle.


placenta : n. Uterus duvarından çocuğu beslemeye yarayan kanı alan parça, son plasenta.


scapulovertebral : a. Kürek kemiği ve omurga ile ilgili.