Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wire nedir?

wire : n.&v. 1. Tel; 2. Vücudun içine tel veya benzeri maddeler sokarak yapılan tedavi.

Kirschner wire : Kırık tedavisinde kullanılan çelik tel.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colloma : n. Koloid kanser.


cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


flat pelvis : n. Ön-arka çapı normalden dar olan pelvis.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


utriform : a. Şişe şeklinde.


histonuria : n. Histon işeme.


homoerotism : n. Cinsel dürtü ve arzunun aynı cinsiyetten kimseye yönelik oluşu, eşcinsellik, homoerotizm.


hyalinosis : n. Hiyalin dejenerasyonu.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


meatotome : n. Uretra dış deliğini genişletme amacıyla kesit yapmada kullanılan özel bistüri, meatotom.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.


perineotomy : n. Perine ameliyatı, perinyotomi.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


prevertebral : a. Omur önünde bulunan, vertebra önü.


proteopeptic : a. Proteini hazmeden.