Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wire nedir?

wire : n.&v. 1. Tel; 2. Vücudun içine tel veya benzeri maddeler sokarak yapılan tedavi.

Kirschner wire : Kırık tedavisinde kullanılan çelik tel.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

Buret : n. See: Burette.


capitate : a. Başlı, baş şeklinde, capitatus.


centrum : n. Merkez, orta


cicatrix : n. See: Scar.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


deobstruent : a.&n. Müshil (ilaç).


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


distend : v. 1. Germek, şişirmek; 2. Şimşek, gerilmek, hava (gaz) ile dolmak.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


drowning : n. Suda boğulma.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


miocardia : n. 1. Kalb kasılması; 2. Sistol.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


normoblast : n. Normal eritrosit çapında (5-10) olan çekirdekli eritrosit, eritroblast (normoblast).


phacoanaphylaxis : n. Göz merceği proteinlerine karşı anafilaksi.


pneumoperitoneum : n. Periton (karın) boşluğunda hava bulunması, karın içi havası, pnömopeirton.