Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wire nedir?

wire : n.&v. 1. Tel; 2. Vücudun içine tel veya benzeri maddeler sokarak yapılan tedavi.

Kirschner wire : Kırık tedavisinde kullanılan çelik tel.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


crenate, crenated : a. Kertikli, cretanus.


dextrogastria : n. Midenin sağa doğru yer değiştirmesi (sağa kayması).


dresser : n. Cerrah yardımcısı.


dysautonomia : n.Otonom sinir sisteminin düzensiz çalışması ile belirgin kalıtsal hastalık (İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman konvülziyonlar ve efeksiyonlara eğilim görülür).


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hemocyte : n. Kan yuvarı, kan küreciği.


histoplasma : n. Bir mantar türü,histoplam.


hypercausia : n. İşitme yeteneğinin anormal şekilde artması, hiperakuzi.


interrupter : n. Devreden geçen elektrik akımını kesmede kullanılan araç, cereyan kesici, enterüptör.


isoiconia : n. Her iki retinada oluşan görüntünün birbirine eit oluşu.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


mamelon : n. Meme başı veya meme başı şeklinde küçük kabartı.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


otitis : n. Kulak iltihabı, otit.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


phlogosis : n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2. Yılancık. See: Erysipelas.