Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

winter vomiting disease nedir?

winter vomiting disease : n. Henüz tam olarak tanımlanamayan bir virus nedeniyle meydana gelen bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


hepatogastric : a. Karaciğer ve mideye ait.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


injurious : a. Vücuda zarar verici, incitici.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


lamellous : a. Lamelli.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


lymphangiophlebitis : a. Lenf damarlarının ve venlerin iltihabı.


manifest : a. Aşikar, gizli olmayan, manifest.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


odontograph : n. Diş minesi üzerindeki pürüzleri, çizelge halinde belirleyen alet, odontograf.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


ovoalbumin : n. Yumurta beyazında bulunan albümin.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


periencephalitis : n. Beyin yüzeyinin iltihabı, pia mater'in iltihabı.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


reanimation : n. Canlandırma.See: Resuscitation.


renovirus : n. "Respiratory enteric orphan virus" kelimelerinin kısaltılmış şekli.