Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

winter vomiting disease nedir?

winter vomiting disease : n. Henüz tam olarak tanımlanamayan bir virus nedeniyle meydana gelen bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchi : n. Trachea'nın alt tarafta ikiye ayrılması ile meydana gelen iki adet tüp şeklinde oluşum.


contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


emiction : n. 1. İşeme; 2. İdrar.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


glomus : n. (pl. glomera). Yumak, yumacık, cisim.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


hydruria : n. Diabetes insipidus.


inaudible : a. İşitilemeyen, duyulamayan.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


mountain sickness : n. Deniz seviyesinden çok yüksek olan yerlerde, atmosferdeki okisjen yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak meydana gelen taşikardi de dispne.


multi- : pref. Çok, mülti.


natrium : n. biochem. See. Sodium.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


neutralization : n. 1. Bir eriyiğin asit veya alkali (kalevi) niteliğini ortadan kaldırma, nötür yapma, nötralizasyon; 2. Herhangi bir şeyin tesirini ortadan kaldırma, tesirsiz hale getirme.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


peripleural : a. Plevrayı saran.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


pileous : a. 1. Kıllı, tüylü; 2. Tüysü.


precordium : n. Kalb bölgesi.