Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

winter vomiting disease nedir?

winter vomiting disease : n. Henüz tam olarak tanımlanamayan bir virus nedeniyle meydana gelen bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoptosis : n. Göz kapağı.


broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


deglutition : n. Yutma.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


galactopyra : n. Süt ateşi.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


herniation : n. Fıtık oluşumu, fıtıklaşma.


hysterodynia : n. Rahim sancısı, uterus ağrısı, histerodini.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


inulase : n. İnulin'i levüloz'a çeviren enzim.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


logaditis : n. Sklera (gözakı) iltihabı, logadit.


logamnesia : n. Konuşmayı hazırlayama, hafızasızlık, logamnezi.


metaphase : n. Mitoz'un ikinci devresi, mitoz şeklinde seyreden hücre bölünmesinde profaz'ı izleyen devre, metafaz.


metatarsus : n. Ayak tarağı, metatars.


metrodynamometer : n. Doğum seyri esnasında uterus kontraksiyonlarının gücünü ölçen alet, metrodinamometre.


nulliparity : n. Çocuksuzluk, hiç çocuk doğurmamış olma hali.


paraphilia : n. Cinsel sapıklık, parafili.


periopthalmitis : n. Göz çevresindeki koku ve oluşumların iltihabı, perioftalmit.