Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

winking nedir?

winking : n. Göz kırpma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufotherapy : n. Karakurbağası tarafından salgılanan toksik maddenin tedavi amacıyla kullanılması.


choreomania : n. Koreik hareketlerle birarada seyreden mani, özellikle koreik hareketlerin eşlik ettiği gebelik psikozu.


cystotome : n. 1. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri; 2. Mesane veya safra kesesine kesit yapmada kullanılan bistüri.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


ergometer : n. Kas kontraksiyonlarının gücünü, dolayısıyla kasın çalışma yeteneğini ölçen alet.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


lacinia : n. Saçak, püskül.


heteropyknosis : n. Kromozomların veya aynı kromozomda değişik bölgelerin, yoğunluk bakımından farklı boyanması hali, heteropiknoz.


hiccough, hiccup : n. Hıçkırık, singultus.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


induration : n. See: induratio.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


nephalgia : n. Böbrek sancısı, nefralji.


percuss : v. muayene maksadiyle parmak veya aletle hafiğf hafif vurmak.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


postsyphilitic : a. Sifiliz sonu, sifiliz sonrası.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.