Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

winking nedir?

winking : n. Göz kırpma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachectic : a. Beden zafiyetine ait.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


genotype : n. 1. Jenotip, aynı herediter karakteri gösteren şahılar grubu; 2. Bir organizmanın herediter esas oluşumu.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


iliocostal : a. İlium ve kaburgalarla ilgili.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


mammary : a. Memeye ait.


neomycin : n. biochem. Streptomyces fradiae kültürlerinden elde edilen antibiyotik bir madde olup, bakterilere ve actinomyces'lere etkindir, neomisin.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


panthothenic acid : n. B vitamin kompleksine dahil bir madde.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


period : n. 1. Hastalık devresi, period; 2. Adet, aybaşı.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


quadroon : n. Beyaz ile zenci melezi kimsedendoğan çocuk.


skiatherapy : n. X ışıları aracılığıyla tedavi, röntgen tedavisi.