Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

winking nedir?

winking : n. Göz kırpma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


cretinism : n. 1. Doğuştan tiroidin az çalışmasındanileri gelen fiziki ve akli gerelik hali; 2. Miskinlik.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


epicostal : a. Kaburga üzerinde.


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


evaporation : n. Tebahhur, buharlaşma, evaporasyon.


favism : n. "Vicia faba"dan ileri gelen had hemolitik kansızlık.


hemialgia : n. Tek taraflı duyulan ağrı.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


hypobulia : n. Anormal irade zayıflığı, iradesizlik, hipobuli.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


labiomancy : n. Karşısındakinin dudak hareketlerinden konuşmayı anlama (sağırlarda görülür).


lumbar : a.&n. 1. Bele ait, lomber. Lumbalis (lumbaris); 2. Bel fıkralardan biri.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


paroxysm : n. Hastalık belritilerinni birdenibre artması, paroksizm.


paralysis : n. Genel felç, paralizi.


porphyrinemia : n. Kanda porfirin bulunuşu, porfirinemi.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


pseudocrisis : n. Yalancı kriz.