Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

winking nedir?

winking : n. Göz kırpma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


cephalohemometer : n. Kafa içi kan basıncını ölçen alet.


cervix : n. (pl. Cervices). Boyun.


dysoxidizable : a. biochem. Kolaylıkla asitleşemeyen.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


epistaxis : n. burun kanaması.


erythroblastemia : n. Kanda eritroblastların çoğalması, eritroblastemi.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


homoiothermic : a. Etraf harareti ne olursa olsun vücut hararetini sabit tutan.


hormonology : n. 1. Hormonbilim; 2. Kilin kendokroloji.


indexometer : n. Sıvının ışını kırma derecesini ölçen alet.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


phototherapy : n.Işık tedavisi, fototerapi.


prototype : n. 1. Esas örnek, ilk numune; 2. Kendisinden çeşitli türlerin geliştği ilk şekil, türün atası, primitif tür.