Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wing nedir?

wing : n. 1. Kanat; 2. Kanatsı oluşum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboniferous : a. biochem. Kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu.


chap : n. Deri üzeirnde soğuk v.s. sebeple oluşan çatlak, yarık.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


mia lid : Gözkapağı.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


hemospastic : a. Kan çekme (hemospazi) ile ilgili.


kaif : n.Alınan ilacın meydana getirdiği rahatlık, özellikle teskin edici veya uyuşturucu ilacın vücutta oluşturduğu rahatlama hali.


kyphos : n. Kambur.


magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.


mammotomy : n. See: Mastotomy.


nosocomium : n. Hastane.


phalacrosis : n. Kellik.


polimerism : n. 1.Aynı maddeden yapısı değişmeksizin molekül ağırlığı daha yüksek bileşik meydana gelmesi, izomer oluşması, polimerizasyon; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum bulunuşu, polimeri.


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.


retractor : n. Bir yaranın dudaklarını açık tutmaya yarayan alet.