Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

windpipe nedir?

windpipe : n. Nefes borusu, trakea.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


centiliter : n. Litre'nin yüzde biri, santilitre.


colloidal : a. biochem. Kolloide ait, kolloid yapısında, kolloid kuramında.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


hyperpyretic : a. 1. Yüksek ateşle ilgili, 2. Yüksek ateş gösteren; 3. Yüksek ateşe sebep olan.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


medulla : n. (pl. Medullae). İlik, öz.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


myodynia : n. See: Myalgia.


myophonia : n. Kas kasılması esnasında duyulan hafif çıkırtı sesi.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.


polyoma : n. Tümör meydana getiren bir çeşit virus.


polytendinitis : n. Birkaç tendon (kiriş)'un beraber iltihabı, politendinit.