Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

windpipe nedir?

windpipe : n. Nefes borusu, trakea.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


coreometer : n. Gözbebeğinin çapını ölçen alet.


craniosacral : a. kafatası ve sakruma ait.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


electronic : a. Elektronlara ait, elektronlu, elektronik.


glycogenosis : n. Glikojen metabolizmasını düzenleyen enzimlerden herhangi birinin eksikliği sebebiyle vücutta aşırı glikojen depolanması ve hipoglisemi ile belirgin çocuklarda görülen doğuştan mevcut hastalık, glikogenoz (Eksik olan enzimi ile glikojen toplanan organ ve dokulara göre çeşitli tipleri ayırt edilir).


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


insulinemia : n. Kanda ensülin bulunması.


ischidrosis : n. Terin durdurulması.


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


marsupium : n. (pl. marsupia) 1. Kese; 2.Skrotum.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


pseudocast : n. İdrarda görülen yalancı silindir.


scaphocephalic : a. Kayık şeklinde kafası olan, kayık kafalı, skafosefal.


seriflux : n. Su kıvamındaki akıntı, sulu akıntı.


seroflocculation : n. Antijen niteliğindeki madde etkisiyle kan serumda medana gelen flokülasyon, serum flokülasyonu.


specialism : n. Belli bir konu üzerinde yoğunlaşma, belli bir tıp dalı üzerinde uzmanlaşma.