Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

windpipe nedir?

windpipe : n. Nefes borusu, trakea.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledochorrhaphy : n. Ameilyatla açılan ana safra kanalının kesit kenarlarını dikişle birleştirme, safra kesesini dikme.


detoxification : n. biochem. Zehirini çıkarma.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


emulsion : n. Merhem gib kullanılan ve süte benzer yağlıca bir sıvı, sübye, emülsiyon.


furrow : n. 1. Karık; 2. Karışık; 3. Oluk.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


intercerebral : a. İki beyin yarıküresi arasında.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hemiballism : n. Nucleus subthalamicus'daki harabiyet nedeniyle vücudun bir taraf kaslarında istemdışı şiddetli silkinme ve sıçrama hareketleri görülmesi hali.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


maxillofacial : a. Üst çeneye ve yüze ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


mucoid : a. Sümüksü veya pelte gibi.


natural : a. 1. Tabii, normal. 2. Doğuştan; 3. Sun'i veya patoljik olmayan; 4. Kendiliğinden olan, naturalist.


oogonium : n. Yumurtalıktaki ilkel hücrelerden biri.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


pathophobia : n. Marazi hastalık korkusu, patofobi.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


photo-allergy : n. Işığa maruz kalan ciltte alerji meydana gelmesi.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.