Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

windowing nedir?

windowing : n. Kemki korteksi içine pencere şeklinde delik açma ameliyatı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


hemafecia : n. Kanlı dışkı, feçeste kan bulunması.


hematopexis : n. See: Hematopexia.


hydrocardium : n. Perikard boşluğunda sulu sıvı toplanması.


inspirator : n. 1. İlaç buharlarının soluk alışla akciğerlere geçişini temin eden araç; 2. Sun'i solunum yaptırmağa mahsus araç, respiratör.


leucopenia : n. Lökopeni.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


oogenesis : n. Yumurtanın kaynak ve gelişimi, oojenez.


orrhotherapy : n. Serum tedavisi, seroterapi.


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


pilo- : pref. Kıl, saç anlamına önek.


porphyria : n. Porfirya, vücudda koproporfirin ve üroporfirinmetabolizması bozukluklarında görülen hastalık halleri.


proteolipin : n. biochem. Bir protein grubuna sahip bileşik lipid.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.