Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

winding nedir?

winding : n. Kıvrım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bovine : a. İnek veya öküze ait olan.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


hematometry : n. Hemoglobin ve kan hücrelerinin ölçülmesi, hematometri.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


hemoxial : a. Birbirine benzer eksenleri olan.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


hydroma : n. 1. Vücutta herhangi bir kese içinde sıvı toplanmasından oluşan şişlik, hygroma; 2. İçinde su veya sulu madde bulunan tümör veya kist.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


ionization : n. Elektrik cereyanı ile iyonlara parçalanma (bölünme), iyonlaşma.


luxate : v. Ekleminden çıkarmak.


luxus : n. İfrat, fazlalık, aşırılık.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


nucleotoxin : n. 1. Hücre çekirdeği üzerinde toksik etkiye sahip madde, nukleotoksin; 2. Hücre çekirdeğinde oluşan toksik madde.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


patulous : a. Açık, yapılmış, yaygın.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


polyarthralgia : n. Birden çok eklemde ağrı mevcut olması.


postpontile : a. Varol köprüsünün arkasında bulunan.


primigravida : n. İlk defa olarak gebe kalan kadın.