Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

winding nedir?

winding : n. Kıvrım.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


defibrinated : a. Fibrini alınmış, fibrinsiz.


dejectory : a. Müshil.


emergence : n. narkozdanaçılma, genel anestezi'den sonra hastanın ayılma devresi.


exsorption : n. Bir maddenin zar aracılığıyla dışarıya doğru hareketi.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


hematocrystallin : n. Hemoglobin.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hyperesthesia : n. Aşırı boy atma, iri vücutluluk, dev yapılılık.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


inructation : n.Aşırı miktarda hava yutma.


interpolar : a. Kutuplar arası, iki kutup arasında.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


myeloidosis : n. İlik dokusu oluşumu, miyeloidoz.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


odontic : a. See: Dental.


osteochondrosarcoma : n. Kemik ve kıkırdak dokularından gelişen kötü huylu tümör, yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren kondrosarkom, osteokondrosarkom.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.