Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

windgall nedir?

windgall : n. Atın topuğunda meydana gelen yumuşak ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


bonelte : n. Kemikçik.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


histamine : n. biochem. Barsaklarda, histidinin yıkılması sonucu meydana gelen bir madde.


incompressible : a. Basınçla yoğunlaştırılamayan, sıkıştırılamaz.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


keratinization : n. Boynzlaşma.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


medius : n. Orta.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


nucleosidase : n. biochem. Nükleozidleri parçalayan bir enzim.


osseous : a. Kemikli, osseus.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


perithyroiditis : n. Tiroid kapsülünün iltihabı.


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.