Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

windgall nedir?

windgall : n. Atın topuğunda meydana gelen yumuşak ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

causalgia : n. fazla ızdırap veren nörolojik bir ağrı çeşidi.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


choledochostomy : n. Taş araştırıldıktan sonra koledok kanalına drenaj uygulanması.


edema, oedema : n. Bedenin herhangi bir yerinde toplanan sulu madde, ödem.


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


glutelin : n. biochem. Hububat tanelerinden çıkarılan basit protein.


teratologist : n. teratoloji uzmanı.


hemafacient : a. 1. Kan yapıcı; 2. Kan yapıcı faktör.


hematocolpometra : n. Vagina ve uterusta aybaşı kanı toplanması.


hemihyperesthesia : n. Vücudun tek tarafındaki duyarlığın çoğalması.


homeotherapy : n. Hastalığa sebep olan bir maddeye benzer bir madde ile yapılan tedavi, homeoterapi.


hydroxycortisone, : n. See: hydrocortisone.


idio : pref. Kendine özgü, kendi kendine, bağımsız anlamına önek.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


mastauxe : n. Göğüs (meme) büyümesi, büyük göğüslülük (memelilik).


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


mould : n. Çok hücreli mantar.