Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

windgall nedir?

windgall : n. Atın topuğunda meydana gelen yumuşak ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catastalsis : n. Yukardan aşağıya doğru, dalga şeklinde ilerleyen kontraksiyon hareketi, bu tarz kontraksiyon dalgası ile belirgin peristaltik hareket şekli.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


decompression : n. Tazyilik veya tazyik eden gücün giderilmesi.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


heritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hemaphobia : n. Kan görmekten aşırı korkma, kan korkusu.


hydrallazine : n. basit hipertansiyonda ve gebeliğe bağlı tansiyon yükselmelerinde kullanılan bir ilaç.


hypamnion : n. Amnion sıvısının ileri derecede az oluşu, amnion sıvısı azlığı.


hysterolysis : n. Rahimi çevresindeki yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


lamellar : a. Lamele ait.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


nepiology : n. Çocukbilim, nepyoloji.


parasympathomimetic : a. Parasempatik sinir sisteminin tesirini kuvvetlendiren.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


pneometry : n. Akciğerlerin hava kapasitesi (solunum esnasında giren ve çıkan hava miktarı)'nın pnömetre aracılığıyla ölçülmesi, pnömoter.i


ponophobia : n. 1. Ağrı duymaktan aşırı korkma, ağrı korkusu; 2. Çalışmaktan aşırı ürkme, yorulacağı korkusuyla fiziksel çaba göstermekten sebepsiz yere kaçınma, ponofobi.