Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

windgall nedir?

windgall : n. Atın topuğunda meydana gelen yumuşak ur.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosum : a. Nasır gibi, nasırlı.


cancerogenesis : n. Kanser oluşması, kanser meydana gelişi.


buthalitone : n. Etki süresi çok kısa olan intravenöz bir barbitürat.


cardiomyopathy : n. Kalb adalesinin akut, subakut veya kronik hastalığı.


chromophilic : a. Kolayca boyanan.


educe : v. Bileşik bir katışıktan bir elementi ayırmak.


extramedullary : a. Medulla oblangata'nın dışında bulunan.


exhibition : n. İlaç olarak verme.


hysterotrachelorrhaphy : n. Serviks uteri yırtığında yırtık kenarları kesit halinde çıkarıp yeniden karşılıklı dikmek suretiyle gerçekleştirilen bir ameliyat şekli.


macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


methohexitone (methohoxital) sodium : n. Çok kısa etkili bir barbitürat, ameliyat öncesinde damariçi yoluyla verilir.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.


quinacrine hydrochloride : n. biochem. Malarya tedavisinde kullanılan parlak sarı billüri toz (C23H30CIN3O2HCI).


reticulitis : n. Retikül iltihabı (geviş getiren hayvanlarda).


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.