Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

windburn nedir?

windburn : n. Cildin rüzgardan yaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotic : a. Canlı organizmalara ait, yaşayan organizmalarla ilgili.


cola : n. Kola.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


extraplacental : a. Plasentadan ayrı olarak.


interclavicular : a. Klavikular arası.


phyma : n. 1. Deride yumru şeklinde kendini gösteren küçük şişlik, deri nodülü; 2. Deri veya deri altında oluşmuş tümör, deri tümörü.


tepid : a. & n. 1. Ilık; 2. Kancalı kurt.


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


lymphvascular : a. Lenf damarlarına ait.


migraine : n. Yarım baş ağrısı.


myelocystocele : n. Omuriliğin kistik tümörü, miyelosistosel.


myelocytoma : n. Plazma hücreli miyelom.


phenylhydrazine : biochem. Glikoz arama testinde kullanılan bir madde (C6H8N2).


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.


pragmatagnosia : n. Tanıma yeteneğini kaybetme, tanıyamama.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.


psychopathic : a. Psikopatiye ait.