Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

windburn nedir?

windburn : n. Cildin rüzgardan yaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caseinogen : n. biochem. Kazeinin ön maddesi, kazeinojen.


cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


circuit : n. 1. Daire, çember; 2. İçinden elektrik akımı geçen devre, elektrik devresi.


construction : n. His ile idrak etme.


cotyloid : a. Hokka gibi, hokkamsı, kotiloid.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


distrix : n. Saçların uç kısımlarından kırılması.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


iopanoic acid : n. İyotlu bir butirik asit bileşiği.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


osmodysphoria : n. Belirli kokulardan nefret etme.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.