Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

windage nedir?

windage : n. Bir merminin vücudun yakınından geçmesi esnasında hava basıncı ile meydaan gelen yaralanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepsopathia : n. Aşırı göz yorgunluğuna bağlı nevrasteni.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


dermatoplasty : n. Cildin bir yerini tamir için vücudun başka bir yerinden bir cilt parçası kesip bu yere yapıştırma ameliyatı, dermatoplasti.


eunuchoidism : n. Testislerin iyi gelişmemesinden dolayı meydana gelen konstitüsyon anomalisi (ses kadın sesine benzer, şişmanlık ve infantilizm görülür), önikoidizm.


fat : n. biochem. Yağ gliserol ve bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen cisim. Wool, fat.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


hematocelia : n. Periton boşluğunda kan toplanması, hematoseli.


hemic : a. Kana ait.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


lith(o) : Pref. taş.


myoclonus : n. Bir kas veya bir grup kasın kronik spazmı, miyoklonus.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


nas : pref. Burun anlamına önek.


nutation : n. Baş sarkması.


opisthotonic : a. 1. Opisthotonos'la ilgili; 2. Opisthotonos gösteren, opisthotonos'la belirgin.


overmasculinization : n. Kadında erkeğe has sekonder cinsiyet özelliklerinin aşırı şekilde oluşması.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


pod : pref. Ayak anlamına önek.