Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

windage nedir?

windage : n. Bir merminin vücudun yakınından geçmesi esnasında hava basıncı ile meydaan gelen yaralanma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


centrum : n. Merkez, orta


degenerate : v. Cinsi bozulmak, soysuzlaşmak.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


fallopian : a. Fallopius7a ait. Fallopia kanalı (Mastoid kemiği içinde).


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


formative : a. 1. Şekil alma ile ilili, oluşma ve gelişmeyel ilgili; 2. Şekil verici, oluşmasını asğlayıcı.


pphrenogastric : a. Diafragma ve mide ile ilgili.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


oblique : a. Eğik, meyilli, mail.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


remediable : a. İlaçla düelebilir, tedavi edilebilir.