Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wind-colic nedir?

wind-colic : n. Barsak sancısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


claudication : n. Topalık, topallama.


dressing : n. 1. Yarayı sarma; 2. Sargı (gaz bezi, pamuk v.s.).


electroretinogram, E.R.G. : n. Faaliyet halinde ve retina tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi.


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


extrahoracic : n. Göğüs boşluğu dışında.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hemilaminectomy : n. Omur yaprağının kısmen ameliyatla çıkarılması.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


nibbling : n. Az miktarda sık aralarla gıda alma, bu nitelikle belirgin beslenme şekli.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


polyploidy : n. Polipe benzeme.


potion : n. İlaç tertibi, bir defadan verilen sıvı ilaç, posyon.


prototoxoid : n. Antijen özelliğini muhafaza etmesine rağmen toksik etkisi bulunmayan ve antitoksinle toksin'e oranla daha kuvvetle birleşme eğilmi gösteren madde, prototoksoid.


pyknometry : n. Piknometre aracılığıyla sıvı maddenin özgül ağırlığının ölçülmesi.