Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wind-colic nedir?

wind-colic : n. Barsak sancısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hydrocephalus : n. Beyide su toplanması, hidrosefali.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


oligopnea : n. Ağır solunum.


oxidizing : a. Oksitleyici.


pigmentolysin : n. Boya (pigment) yı yokeden bir lizin.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.


recidivism : n. Sabıkalının, yeniden suç işlemesi, tekrar suç işleme eğilimi, itiyadi suçluluk.


salicylamide : n. Etkisi salisilatlara benzeyen orta şeddette bir analjezik madde.


saturated : a. İşba edilmiş, mesamatı iyice dolmuş, meşbu, doymuş.


sensualist : n.Şehvet düşkünü kimse, şehvetperest, kösnücül.