Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wind-colic nedir?

wind-colic : n. Barsak sancısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbofluchsin : n. biochem. Karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi.


diagram : n. Herhangi bir şeyin izahını çizgi veya şekillerle gösteren şema, grafi, diyagram.


drastic : n.&a. 1. Kuvvetli müshil; 2. Tesiri kuvvetli olan.


erythematous : a. Eritemli.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


hyperkeratinization : n. Epidermis'te kalınlaşmaya uzanmak üzere aşırı keratin oluşması.


intracranial : a. Kafatasında bulunan veya meydana gelen.


introducer : n. Herhangi bir boşluk veya kanal içinet üp v.s. sokmada kullanılan araç, özellikle larenks'ten tüp geçirmede kullanılan araç.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


levamisole : n. Sentetik bir anthelmintik.


metabatic : a. 1. Tedavisi değişebilir, 2. Tedavi değişikliğine ait.


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


paraphrenitis : n. Diafragma'ya komşu dokuların iltihabı.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.