Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wind-colic nedir?

wind-colic : n. Barsak sancısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


coloproctitis : n. Kolonl ve rektum iltihabı.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


consistency : n. Kıvam, herhangi bir maddenin koyuluk veya sertlik derecesi.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


electromagnetism : n. Mıknatısi elektrik, elektromanyetizm.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


gerodontia : n. Yaşlı insanlnarın diş meseleleriyle uğraşan dişçilik kolu.


haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


livor : n. Deri üzerinde morumsu renk gösteren leke.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


methaqalone : n. Hipnotik.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


perifistular : a. Fistülü saran, fistül çevresinde bulunan.


pneograph : n. Solunum hareketlerini kaydeden cihaz.