Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wilt nedir?

wilt : v. Normal turgorunu veya tazeliğini kaybetmek, buruşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


decomposition : n. biochem. Ayrışma, ayrışım.


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


encarditis : n. See: Endocarditis.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


phrenopathy : n. Akıl hastalığı, frenopati.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


intradermal : a. Deri içinde.


keratonosus : n. Kornea hastalığı.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


lympholeukocyte : n. Büyük tek nüveli lökosit.


nystagmic : a. 1. Nistagmus'la ilgili, nistagmus'a bağlı; 2. Nistagmus gösteren, nistagmik.


postclimacteric : a. Klemakteryum sonrası.


procursive : a. İleri koşan.


race : n. Irk, soy.


rectococcypexy : n. Rektum'un dikişle koksiks'e tesbit edilmesi, rektokoksipeksi.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.