Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wilt nedir?

wilt : v. Normal turgorunu veya tazeliğini kaybetmek, buruşmak.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


cubitus : n. dirsek.


dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


gastroscopy : n. Midenin gözle muayenesi, gastroskopi.


gonadial : a. See: gonadal.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


neomembrane : n. Sun'i (yalancı) zar.


pervious : a. See: Permeable.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


pseudoxanthoma : n. Ksantom'u andıran durum.


rhizomelic : a. Kalça ve omuzlara ait.


rudimentary : a. Güdük kalmış, gelişmemiş, rüdimanter.


scleroatrophic : a. Hem sertleşme hem küçülme gösteren, skleroz ve atrofi ile belirgin.


septipara : n. Yedi defa doğum yapan kadın (para VII).


sternalgia : n. Göğüs tutukluğu, sternum ağrısı.


thrombocytosis : n. Kanda trombositlerin çoğalması, trombositoz.