Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wilson's disease nedir?

wilson's disease : n. Kore tarzı hareketlerle birlikte meydana çıkan hepati-kolentiküler dejenerasyonu, bakır metabolizmasındaki bir bozukluğa bağlıdır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


cephalometer : n. Baş kuturlarını ölçen alet, sefalometre.


cleidomastoid : a. Klavikula ve mastoide ait.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dynamopathic : a. Fonksiyonel.


enteroplex : n. Kesik barsak kenarlarını birleştirmede kullanılan cerrahi alet.


epiploitis : n. Eiplon iltihabı, epiploit.


faint(ing) : n. defayyans, beynin kansız kalmasından ileri gelen bilinçsizlik hali, baygınlık, bayılma.


gripe : v. & n. 1. Barsaklarda şiddetli sancıya sebep olmak; 2. Barsaklarda hissedilen kolik tarzında şiddetli ağrı.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


logagraphia : n. Fikirleri yazı ile ifade edememe, logagrafi.


mastosis : n. Meme hipertrofisi, memenin fazla büyümes,i jinekomasti.


multicellular : a. Birçok hücrelreden oluşan.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


osphresis : n. Koklama duyusu.


pentobarbitone : n. Kısa etkili bir barbitürat.


polycoria : n. Birden fazla gözbebeği olma hali, gözbebeği adedinin çok olması, polikori.


repression : n. Uygunsuz fikir veya dürtüleri bilinç altına atma, represyon.n. Yerinden ayrılmış organı normal yerine koymada kullanılan alet.