Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wilson's disease nedir?

wilson's disease : n. Kore tarzı hareketlerle birlikte meydana çıkan hepati-kolentiküler dejenerasyonu, bakır metabolizmasındaki bir bozukluğa bağlıdır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


denticular : a. 1. Ufak dişleri olan; 2. Dişli,dentatus, denticulatus.


dibromomannitol : n. Busulphan gibi tesir eden ve önceden busulphan kullanılmış olna vakalarda da etki gösterebilen bir ilaç.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


fecundity : n. Çok doğurma yeteneği, verimlilik, doğurganlık, dölceklik.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


physics : n. Fizik.


physiology : n. Fizyoloji: 1. Vücuttaki dokuların nromal çalışma olaylarından bahseden bilim; 2. Hayvan ve nebatat organlarının vzaifelreinden bahseden bilgi; 3. Organik cisimlerin hayati tezahürlerini inceleyen bilim.


gyrose : a. Kıvrımlı.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


intrapulmonary : a.Akciğeriçi.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


methylene : n. biochem. Odun ispirtosu odun alkolü, metilen (CH2).


osteogenic : a. 1. Kemik oluşturucu, kemik yapıcı; 2. Kemikten meydana gelen, osteojenik.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


rapport : n. Hasta ve hekim arasındaki münasebet.