Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

wilson's disease nedir?

wilson's disease : n. Kore tarzı hareketlerle birlikte meydana çıkan hepati-kolentiküler dejenerasyonu, bakır metabolizmasındaki bir bozukluğa bağlıdır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


comma : n. Virgül


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


glossopharyngeal : a. Dil ve yutağa ait.


gonitis : n. Diz veya diz ekleminin iltihabı.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hyperenergy : n. Kişinin aşırı enerji gösterişi hali, normalin üstünde areket veya çalışma gücü gösterme hali.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


necrocystosis : n. Hücrelerin çürüyüp ölmesi, nekrositoz.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


puerperant : n. Lohusa, lohusalık devresindeki kadın.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.