Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wilm's tumour nedir?

wilm's tumour : n. Konjenital ve son derece kötü huylu bir böbrek tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caelotherapy : n. Dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


epidemic, epidermal : a. Deriye ait derisel, cildi.


fibered : a. Lifli.


lactic acid : n. biochem. Süt asidi, laksik asid (CH3CHOHCOOH).


hepaticoenterostomy : n. Safra yoluyla barsak arasında anastomoz yapılması.


hydrocyst : n. Sulu kist, hidrosist.


ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


kation : n. See: Cation.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


nape : n. Ense.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


odontonosolgy : n. Diş hastalıklarından bahseden tıp dalı, odontonozoloji.


opsonotherapy : n. Kanda spesifik opseninlerin oluşmasını uyarma ve hızlandırma amacıyla aşı şeklinde vücuda bakteri verilmesi, opsonoterapi.


osteocopic : a. Kemikte hissedilen şiddetli ağrı ile ilgili.


otopyorrhea : n. Kulaktan cerahat akması, otopiyore.


pericysteum : n. 1. Mesaneyi çeviren bağ dokusu; 2. kisti saran dış tabaka, kist kapsülü.


psycheclampsia : n. Had mani nöbeti.