Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wilm's tumour nedir?

wilm's tumour : n. Konjenital ve son derece kötü huylu bir böbrek tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corotomy : n. Korneayı kesme ameliyatı.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


ethoheptazine : n. Adale spazmını gideren analjezik.


exothyropexy : n. Büyümüş tiroid bezini, organdaü atrofi oluşturmak amacıyla ameliyatla boyun dışına tesbit etme.


exudative : a. Terletici


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hebephrenia : n. Demans prekozun pübertede rastlanan şekli, ebefreni.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


imbecile : a. Geri zekalı, aptal.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


lipocatabolic : a. Yağ katabolizmasına ait.


lysinogen : n. biochem. Lizin yapan madde, lizinojen.


mycocide : n. Mantarları öldürücü ilaç, mikosid


optician : n. Gözlükçü.


pestilent : a. Tehlikeli, öldürücü, salgın bulaşıcı.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


pleuropneumonolysis : n. Akciğer tüberkülozunda bir kısım akciğerde kollaps yapmak amacıyla bir veya birkaç kaburga çıkarılması.


sinistrmanual : a. Solak.


splenomalacia : n. Dalağın anormal yumuşaklığı, dalak yumuşaması.