Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wilm's tumour nedir?

wilm's tumour : n. Konjenital ve son derece kötü huylu bir böbrek tümörü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


construction : n. His ile idrak etme.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


cryoprecipitate therapy : n. Hemofilide kanamaları durdurmak veya meydana gelmelerini önlemek amacıyla sekizinci faktörden yararlanılması.


elastotic : a. 1. Elastik doku liflerindeki dejenerasyonla ilgili; 2. Elastik doku liflerinde dejenerasyon gösteren.


entelechy : n. 1. Tamamlanma, gelişimini tamamlayarak olgunluğa erişme; 2. Belli biri işi başarmağa sevkeden, içten gelen itici kuvvet.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


gigantoblast : n. Çekirdekli iri eritrosit, normalden büyü eritroblast.


gynopathic : a. Kadın üreme organlarının hastalıklarıyla ilgili, kadın hastalıklarna ait.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hyloma : n. Mediyasten tümörü.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


inconstant : a. Değişken, kararsız.


kaliuresis : n. idrarla aşırı potasyum atılışı.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.