Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wild fire nedir?

wild fire : n. Yılancık illeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpalgia : n. Vagina'da hissedilen ağrı, vagina ağrısı.


conceptive : a. Döllenmeye ait.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


gastroenteritis : n. Mide ve barsakların iltihabı, gastroenterit.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


gravida : n. Gebe kadın.


hemisection : n. İkiye bölme.


ileorectal : a. İleum ve rektuma ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


malignant : a. Habis (tümör), öldürücü, vahim.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


myotome : n. Kas kesme aleti, miyotom.


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


oxygenize : v. See: Oxidize.


parageusia : n. Tad alam duyusunda anormallik.


plaster : n. 1. Yapışkan şerit, deriye uygulanan üzeri yapışkan steril banta; 2. Ağrıyı kesme veya veziküller oluşturma amacıyla deri üzerine uygulan ilaç emdirilmiş yapışkan kağıt veya bez, yakı; 3. Vücudun herhangi bir kısmında hareketi önleme amacıyla kullanılan, kalsiyum sülfat'dan ibart madde, alçı.


psychonosology : n. Akıl hastalıklarını inceleyen bilim, akliye ilmi, psikonozoloji.


regeneration : n. 1. Yeniden doğma; 2. Harap olmuş bir dokunun tamiri veya yeniden meydana gelmesi, rejenerasyon.


sibilant : a. 1. Islıklı, ıslık gibi ses çıkaran; 2. Tiz sesli.