Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wild fire nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wild fire : n. Yılancık illeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchostenosis : n. Bir bronşun daralması.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


erethitic : a. see: erethismic.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


hapten : n. See: haptene.


infraorbital : a. Orbit (gözçukuru) altı.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


malady : n. Hastalık, illet.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


move : v. İşletmek (barsak).


pleomastia : n. Fazla sayıda meme bulunması, çok memelilik.


proliferous : n. Proliferasyonla vasıflı.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


resect : v. Yarıp parçasını çıkarmak.


salbutamol : n. İsoprenaline'den elde edilen bronkodilatör bir madde.


sanity : n. Akıllılık, sağlam fikirlilik, aklı başında olma.