Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wild fire nedir?

wild fire : n. Yılancık illeti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexual : a. Hem erkek hem dişi, iki cinsiyetli, hünsa.


carbarsone : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılan arsenikli bileşim (C7H9ASN2O4).


chlorine : n. biochem. Cl işaretiyle bilinen atom no:1 ve atom ağırlığı:35.457 olan kimyasal element, klor.


confinement : n. Loğusalık.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


diencephalon : n. Arabeyin, dienkefal(on), (iki yarım kürre arasındaki yapılar).


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.