Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

widow's itch nedir?

widow's itch : n. Bir çeşit cilt erupsiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chest : n. Göğüs, pektus, toraks


clavicle : n. Köprücük kemik,klavikula, clavicula.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


kephir : n. Mayalanma sonucu ekşitilmiş süt, ekşi süt.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


liter, litre : n. Litre, metre usulüne göre bir desimetre kübe eşit hacim ölçüsü.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


lux : n. (pl. luxes or luces). 1. Işık ölçüsünün birimi; 2. Işık, ziya.


myograph : n. kas büzülmelerinin tesirlerini kaydeden cihaz, miyograf.


myotonus : n. See: Myotonia.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


nonpoisonous : a. Zehir niteliği göstermeyen, zehirsiz.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


orchitis : n. Testis iltihabı, orşit.


parasympathicotonia : n. Vücut işlevleri üzerinde sempatetik sinirlere oranla parasempatetik sinirlerin daha hakim rol oynaması hali, vagotoni, parasempatikotoni.


pellagrin : n. Pellagralı kimse.


phospholipin : n. See: phospholipid.


procursive : a. İleri koşan.