Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

widow's itch nedir?

widow's itch : n. Bir çeşit cilt erupsiyonu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioversion : n. Kalb ritmini normale döndürmek için elektrik şoku uygulanması.


diphtheritis : n. See: Diphtheria.


ectoperitonitis : n. Periton'un paryetal tabakasının iltihabı.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


hydroenterorrhea : n. Su gibi dışkı çıkışı ile belirgin ishal.


hysteroscopy : n. Rahim boşluğunun, histeroskop aracılığıyla muayenesi.


intussusception : n. 1. Gıda olarak alınan şeyin vücutta dokuya dahil olması; 2. Birkısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi.


lithoscope : n. Taşı görerek muayene aleti; litoskop.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


peptolysis : n. Pepsin parçalanması,


peroneal : n. Perone (fibula)'ye ait, peronealis.


pterygomaxillary : a. Kanatsı çıkıntı ve damak kemiğine ait.


rationalization : n. Sebepsiz olarak meydana gelen tavır bozukluklarında bir sebep icadı.


re-education : n. Kişinin azalan herhangi bir yeteneğini veya fiziksel gücünü düzeltme amacıyla egzersiz uygulama, herhangi bir hastalığın etkilediği kas veya organlara, eski canlılığını kazandırmak üzere egzersiz yaptıma.


retromammary : a. Meme ardı.


splenadenoma : n. dalağın pulpa kısmının gelişmesi.


splenotoxin : n. Dalak hücrelerini etkileyen toksik bri madde.