Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wick nedir?

wick : n. Yara fitili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccopharyngeal : a. Yanak ve farenks'le ilgili.


coracoid : a. Kargamsı, coracoides.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


dilute : v. Sulandırmak, eriyiğin yoğunluğunu azaltmak.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


estimate : v. Ölçmek, tayin etmek, hesaplamak.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


infundibuloma : n. Hipofiz sapı tümörü, infondibülom.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


lipoblastoma : n. See: lipoma.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


membrana : n. (pl. membranae). See: membrane.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


pneumonograph : n. Akciğer radyogramı.


precipitate : v.&n. biochem. a) Tortusunu ayırmak, teressüp ettirmek, çökeltmke. b) Tortu, rüsup, çöküntü, çökel.