Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wick nedir?

wick : n. Yara fitili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


convulse : v. Çırpınma hasıl etmek.


cystolutein : n. biochem. Yumurtalık kistlerinden çıkarılan sarı pigment.


diastematomyelia : n. Omurilik'te, çift gibi görünüm veren doğştan uzunluğuna yarık bulunuşu hali.


expectorant : n. Balgam söktürücü ilaç.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


galeophobia : n. Kedilere karşı duyulan marazi korku.


subepicardial : a. Epikart altında.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


gynecology : n. Nisaiye, kadın hastalıkları, jinekoloji.


histoma : n. Doku tümörü.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


hypotropia : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


minor : a. Küçük (Parvus'un komparatif şekli), minoris.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.