Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wick nedir?

wick : n. Yara fitili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


genoblast : n. 1. Döllenmiş yumurtanın çekirdeği; 2. Olgun cinsiyet hücresi.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


phylogenetic : a. Tür'ün evrimi ile ilgili, filogenez'le ilgili.


physiotherapeutic : a. Fizik tedavi ile ilgili, fizik tedaviye ait.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


henosis : n. 1. İyileşme, şifa bulma; 2. Birleşme, bitişme.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nonan : a. Dokuz günde bir gelen (nöbet, v.s.).


osteo- : pref. Kemikle ilgili.


paracolic : a. Kolon yakınında, kolon'a bitişik.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.