Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wick nedir?

wick : n. Yara fitili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


configuration : n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.


construction : n. His ile idrak etme.


cystoradiography : n. See: cystography.


dracunculus medinensis : n. İnsanda dracontiasis'e sebep olan nematod.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


karyotype : n. Hücre kromozomlarının yapı,biçim ve diziliş bakımından gösterdiği türe has durum, hücre kromozomlarının gösterdiği türe has örnek.


lympho-adenoma : n. Rahim (uterus) tümörü, lenfoadenom.


melanephidrosis : n. Siyah ter çıkarma, melanefidroz.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


provisional : a. 1. Muvakkat, geçici; 2. İğreti (diş).


radiation : n. Işık saçma, ışınım, radyasyon, radiatio.


rectosigmoid : n. Rektuma ve sigmoid kolona ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


renal : a. Böbrekle ilgili, reanlis.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


riziform : a. Pirinç tanesi şeklinde, pirinçsi.