Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

nedir?

:

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


descendens : a. İnen.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hydradenitis : n. Ter bezlerinin iltihabı.


masculinity : n.Erkeklik, erkek vasıflarına sahip olma.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


parathormone : n. Paratiroid bezleri tarafından salgılanan ve kemiklerdeki kalsiyum seviyesini kontrol eden hormon.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


paraphemia : n. Konuşma bozukluğu, parafemi.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).


pulsation : n. Nabız atışı.