Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

nedir?

:

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotchy : a. Lekeler gösteren, lekeli.


bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


cholelithotomy : n. Sarfa taşı çıkarma ameliyatı.


collagen : n. biochem. Bağ dokusunun ana proteini olan bir albüminoid, kollajen.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


exogamy : n. Farklı hücrelerden meydana gelen elemenlerin birleşmesinden meydana gelen döllenme.


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


gasometer : n. biochem. a) Gazometre, gaz ölçüsü b) Gaz deposu.


iboprofen : n. Özellikle romatoid artritte ekili olan bir ilaç.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


iliacus : n. Kalça kası, musculus iliacus.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


interserosal : a. Plevra, periton ve perikard boşluklarını kaplayan seröz zarlar arasında yer alan.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mucomembranous : a. Mukozadan oluşan, mukozalı.


nephrostomy : n. Böbreği ameliyatla kesip açma ve daimi fistül bırakma, nefrostomi.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.