Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

nedir?

:

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


clyster : n. Rektum yoluyla kalın barsağa sıvı sevketme, lavman, klizma.


dominant : n. Başat, üstün, (kalıtımla geçişte üstün olma).


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


gastrojejunostomy : n. Mid ile jejunum arasında gerçekleştirilien cerrahi anastomoz.


gouty : a. Gutlu.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


submeningeal : a. Beyin veya omurilik zarları altında.


hematobium : n. Kanda yaşayan bir organizma.


hemeralopia : n. Gece körlüğü, hemeralopi.


heteradenic : a. 1. Heteradeni ile ilgili; 2. Heteradeni gösteren, heteradeni ile belrigin; 3. Heteradeni'ye benzeyen, heteradeni niteliğinde.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


inframarginal : a. Kenarın altında, herhangi bir oluşum kenarı veya kıyısı altında.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


medullation : n. 1.Organ veya oluşumda korteks altında yumuşak doku bölgesi (medulla)'nınoluşması; 2. İlik özelikle kemik iliğinin oluşması; 3. Miyelin kılıfının oluşması.


onanism : n. Jenital organlarla oynayarak kendi kendinin zevkini yapma, istimna, onanizm (mastürbasyon).


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.