Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

whoop nedir?

whoop : n. Boğmaca öksürüğü sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


crest : n. Kabartı, özellikle kemik üzerinde belli bir hat boyunca uzanan kabartı.


cyst-urethritis : n. İdrar kesesi ve uretra iltihabı.


delitescence : n. 1. Hastalık belirtilerinin aniden kaybolması, derideki bir lezyon (iltihap v.s)'un sür'atle geçmesi; 2. hastalık yapan mikrobun veya zehirleyici etkenin vücuda girişinden belirtilerin meydana çıktığı ana kadar geçen zaman, kuluçka devresi, gizli devre.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


electrophobia : n. Elektrikten korkma, elektrik akımı ile temasa geleceğinden aşırı ürkme.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


erethin : n. biochem. Zehirli tüberkülin cevheri.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


genesis : n. Meydanag elme, doğam, üreme, jenez.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


subnatural : a. Kısmen tabii.


granulose : n. biochem. Nişastanın eriyebilen kısmı.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


iridoparalysis : n. Gözbebeği felci.


leg : n. Bacak.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


pectenitis : n. Tarak iltihabı.


perisystolic : a. Sistol öncesi, sistolden hemen önce (oluşan).


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.