Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whoop nedir?

whoop : n. Boğmaca öksürüğü sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchigenic : a. Bronş'tan doğan, bronş'tan gelişen.


c(a)esarean,-ian : n. Tabii yolla doğumuna imkan olmayan çocuğun karın ve uterus açılmak suretiyle dışarı alınması, sezaryen.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dyssynergia : n. İstemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali.


ecto-antigen : n. biochem. Bakterinin dışına gevşek bir surette bağlanmış antijen.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


myomatosis : n. Bütün vücutta miyom oluşuum.


orchitic : a. 1. See: Orchidic; 2. Orşite ait veya orşitten ileri gelen.


patella : n. (pl. patellae). Dizkapağı (kemiği); os patella.


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


pinealoma : n. Beyin epifizi tümörü.


polyovulatory : a. Birden fazla yumurtlama ile ilgili.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


spermatocidal : a. Spermatozoidleri yokeden.


stoke : n. Bir viskozite birimi (lüzuciyet).


sympathicotripsy : n. Sempatik sinir sisteminde bir gangliyon veya ağzın ezilip tahrip edilmesi.


tessellated : a. Küçük karelerle işaretlenmiş olan.