Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whoop nedir?

whoop : n. Boğmaca öksürüğü sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

budding : n. Tomurcuklanma, ana hücrenin tomurcuklar şeklinde uzantılar göstermesini takiben, bu tomurcukların ayrılarak yeni canlıları oluşturması, tomurcuklanma şeklinde eşeysiz üreme.


cachinnation : n. Histerik gülüş.


choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


chondroxiphoid : a. 1. Ensiform kıkırdak (processus xiphoideus)'la ilgili; 2. Kaburgaların kıkırdak uçları ve ensiform kıkırdak'la ilgili.


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


electrization : n. Elektriklenme.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


hepatoid : a. Karaciğere benzer, karaciğer gibi.


healthiness : n. Sıhat, sıhhatli hal, zindelik.


hypercementosis : n. Diş sementinin aşırı büyümesi.


insufflation : n. Nefes kesilmesi hadiselerinde akciğere hava verme.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


non compos mentis : a. Aklına malik değil, salim kafa ile olmayan.


persulfate : n. Biochem. Adi sülfattan çok sülfürik asit ihtiva eden sülfat.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).