Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

whoop nedir?

whoop : n. Boğmaca öksürüğü sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endoblast : n. Hücre nüvesi.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


expulsion : n. 1. Dışarı atma, dışarı itme; 2. Dışarı atılma, dışarı itilme.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


glottis : n. (pl. glottides). Nefes borusunun ağzı, gırtlak dili, glottis, glottidis.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hypomyotonia : n. Kas tonüsünde ileri derecede azalma.


impaludism : n. Sıtma, özellikle kişide ileri derecede bitkinliğe uzanan kronik astma.


inogenous : a. Dokudan meydana gelen veya doku oluşan.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


lobectomy : n. Akciğer, beyin veya karaciğer lopunun ameliyatla çıkarılması, lobektomi.


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


osteomatosis : n. Mültipl osteom oluşumu.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.


phobia : n. Nevrasteniklerde görülen ve belrili şeylere karşı duyulan koruk hali (geniş bir meydandang eçememe, trene binememe, v.s. gibi), marazi korku, fobi.


phrenemphraxis : n. Frenik sinirin ameliyatla ezilmesi.


pillion : n. Muvakkat sun'i (takma) bacak.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


pirioplasma : n. See: Babesia.