Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whoop nedir?

whoop : n. Boğmaca öksürüğü sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


cresomania : n. Kişinin kendisini çok varlıklı görmesi veya hissetmesiyle ilgili hallusinasyonlar göstermesi, marazi şekild zenginlik arzusu.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


egest : v. Sindirilemeyen gıda artıklarını barsaklar yoluyla dışarı atmak.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


folic acid : n. B vitamin kompleksine dahil olan bir madde.


glycopenia : n. Kanda şeker miktarının azalması, glikopeni.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


phylloquinone : n. Bitkilerde bulunan K vitamini, vitamin K1.


hemiparaplegia : n. Vücudun tek tarafının alt yarısının felci.


heterophoric : a. 1. Heterofori ile ilgili; 2. Heterofori gösteren kimse.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


intravasation : n. Komşu dokularda oluşan yabancı madde (irin v.s.)'lerin, damar duvarındak iyapısal bozukluk veya harabiyet nedeniyle kan damarına geçişi.


luadanum : n. Afyon ruhu.


mastocyte : n. Mast hücresi, mastosit.


microglia : n. Merkezi sinir sisteminin ara dokusunu yapan ve sinir hücresi olmayan bir cins hücre.


osteoid : a. Kemik gibi, kemikbiçim, kemiksi.


oubain : n. Strophanthus gratus tohumlarından elde edilen, kalb üzerine uyarıcı etkiye sahip bir glikozid (Kalb yetmezliğinde kullanılır).