Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

whitlow nedir?

whitlow : n. 1. See: Panaris; 2. Felon.

whitlow tendineum : Parmaklardan tendon vaginalarına atlamış olan dolama.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cachet : n. Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe.


cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


demoralization : n. Moral çöküklüğü, maneviyat bozukluğu, ahlak bozukluğu.


ducrey's bacillus : n. Küçük gram negatif basiller.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


mia strain : Göz yorgunluğu


fervor : n. Sıcaklık, hararet, yüksek ateşin vücutta meydana getirdiği sıcaklık.


glucosamine : n. biochem. Bir glikoprotein türevi (C6H11O5NH2).


insulate : v. 1. Ayırmak, herhangi birşeyi çevresinden ayırmak, çevresi ile ilişkisini kesmek; 2. İletken bir maddeyi elektriği veya ısıyı iletmeyen bir madde ile sarmak, izole hale getirmek.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


mycotoxination : n. Belli bir mantar hastalığına karşı bağışıklık kazandırma veya hastalığı tedavi amacıyla ilgili mantar toksininin aşı şeklinde uygulanması, mikotoksinasyon.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


pancreolytic : n. See: Pancreatolytic.


peritoneoplasty : n. Herhangi bir karın organında zedelenmiş veya kesik yüzün peritonla örtülmesi, peritonla kapatma.


phage : n. See: Bacteriophage.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


postdiphtheritic : a. Difteri krizinden sonra meydana gelen.


proliferation : n. Çoğalma, artma (özellikle hücreler için kullanılır), proliferasyon