Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

whitfield's ointment nedir?

whitfield's ointment : n. İçinde salisilik ve benzoik asitler bulunan antifungal bir merhem.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


dacryoadenectomy : n. Gözyaşı bezinin ameliyatla çıkarılması, dakriyoadenektomi.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


hepatogenous : a. See: Hepatogenic.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


hyperleukocytosis : n. Kanda lökosit fazlalığı.


iliopsoas : a. İleum ve bel bölgesine ait olan, her iki kısmı da ilgilendire.


iron : n. biochem. Demir, Fe sembolü ile bilinen, atom no: 26 ve atom ağırlığı: 55.85 olan kimyasal element.


isosthenuria : n. İdrarın, günlük sıvı girişindeki değişikliklerden etkilenmeksizin devamlı olarak aynı özgül ağırılkta çıkışı.


lalonosis. : n. 1. Konuşulanları anlama veya anlayabilme; 2. Konuşma bozuklukları gösterenlerin konuşmalarını anlama, bu konu ile ilgili bilim dalı.


lint : n. Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır).


lipectomy : n. Yağ dokusu veya lipomun ameliyatla çıkarılması, lipektomi.


lunatic : a. Deli, akıl hastası.


monoparesis : n. Sadece bir kol veya bacağı tutan felç.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


paranephric : a. 1. Böbrek yakınında, böbreğe komşu; 2. Böbreküstü bezi ile ilgili.


potamophobia : n. Marazi deniz veya nehir korkusu, potamofobi.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


spatula : n. Ecza karıştırmağa mahsus sapı yuvarlak ve ucu yassı eczacı aleti, spatül.