Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

whitehead's varnish nedir?

whitehead's varnish : n. Eter içindeki iodoform, benzoin, storax ve tolu karışımı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contamination : n. Yabancı madde etkisi ile kirlenme veya saflığını kaybetme, enfekte olma, bulaşma.


epizoic : a. Epizoide ait.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


feeling : n. 1. Hissetme, duyma; 2. Dokunma, dokunma duyusu; 3. Herhangi bir his, duygu; 4. Duygulu, hassas.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


gonio-puncture : n. Gözde ön kamera açısına, toplanan sıvıyı boşaltma amacıyla ponksiyon yapma.


heaptorenal : a. Karaciğer ve böbreklere ait.


hematopericardium : n. Perikart içine kanama, kanama sebebiyle perikart boşluğunda kan toplanması


hemoblast : n. İlkel kan hücresi.


internals : n. Vücudun iç organları.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


malunion : n. Kırılmış kemik parçalarının yanlış olarak kaynaması.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


neformation : n. 1. Yeni doku oluşması, neoformasyon; 2. Tümöral doku kitlesi, tümör, ur.


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


obitus : n. Ölüm.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.