Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

white nedir?

white : a. Beyaz.

white fluids : Katran asitlerinin ve fenolün sudaki meülsiyonu, dezenfektan olarak kullanılır.


white s tar paste : %6 oranında kömür katranı ihtiva eden çinko oksid merhemi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcification : n. biochem. Dokuda kalsiyum tuzları toplanması, kireçlenme, kireçlendirme.


external : a. Dış, dışyan, harici.


exaltation : n. Kendinde manevi kuvvetler hissederek aşka gelme, aşırı coşku ve heycan içinde bulunma, vecit.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


ictus : n. 1. darbe; 2. Beyin kanaması, inme; 3. Nöbet, kriz (patolojik bir olayın ani olarak meydana gelmesi), iktus.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


mons : n. (p. montes). Dağ, tepe, yükseklik.


mooren's ulcer : n. Aşındırıcı nitelikte korneal ülser.


nervous : a. 1. Sinirli, asabi; 2. Sinire ait, nervosus.


neurophonia : n. Konuşmayı idare eden kaslardaki ani kasılma sonucu istemdışı, havlamaya benzer ses çıkış hali.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.


pedialgia : n. Ayakta hissedilen ağrı, ayak ağrısı.


phacitis : n. Göz merceğinin iltihabı, fasit.


phacosclerosis : n. Göz merceği sertleşmesi.


polymenorrhea : n. Adet (aybaşı) in anormal şekilde sık görülmesi, polimenore.


postmalarial : a. Sıtma sonrası, sıtma nöbetini izleyen.


psychodynamics : n. Zihin faaliyetini inceleyen bilim, psikodinami.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.