Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

white nedir?

white : a. Beyaz.

white fluids : Katran asitlerinin ve fenolün sudaki meülsiyonu, dezenfektan olarak kullanılır.


white s tar paste : %6 oranında kömür katranı ihtiva eden çinko oksid merhemi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


ergotherapy : n. Kişiyi fiziksel bir uğraşıya yönelterek hastalığı tedavi etme.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


explosion : n. 1. Patlama, infilak; 2. Nüfusun hızla artışı, nüfus patlaması; 3. Aniden meydana gelen kimyasal değişiklik, ani dönüşme (Bir sıvının anideng az haline dönüşü gibi).


facioplegia : n. Yüz felci, fasyopleji.


fibrillated : a. Küçük liflerden oluşmuş, fibril'lerden yapılı.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


indurative : a. 1. Sertleşme ile ilgili; 2. Sertleşme gösterern; 3. Sertleşmeye sebep olucu, sertleştirici.


mediastinopericarditis : n. Mediyastin(um) ve perikard(iyum) iltihabı.


microsurgery : n. Ameliyat esnasında binoküler ameliyat mikroskobu kullanılarak gerçekleştirilen cerrahi girişim, genellikle kulak ameliaytlarında başvurulan bir yöntem.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


polyp : n. Saplı mukoza uru, polip, polypus.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


retch : v. & n. 1. Kusmağa çalışmak; 2. Öğürmek, 3. Öğürme, kusma.