Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

white nedir?

white : a. Beyaz.

white fluids : Katran asitlerinin ve fenolün sudaki meülsiyonu, dezenfektan olarak kullanılır.


white s tar paste : %6 oranında kömür katranı ihtiva eden çinko oksid merhemi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


circumrenal : a. Böbrek çevresinde, böbreği çevreleyen.


cretin : n. 1. Miskin, kreten; 2. Bazı iç bezlerin hipofonksiyonundan ileri gelen cücelik hali.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


esophagostomy : n. Dışardan tüp geçirmek suretiyle yemek borusuna uzanan geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


eukinesia : n. Normal çalışma, bir hareketin veya görevin yeterli ve normal yapılması.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


fulgurant : n. Aniden gelen ve çabucak geçen, bıçak saplaması gibi duyulan ğarı.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


irreversibility : n. Geri döndürülememe hali, tersine çevrilememe durumu.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


ovolytic : a. Yumurta albüminini parçalayan.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


pacemaker : n.Sağ kulakçıkta büyük venlerin açıldığı yere yakın olan ve kalb uyarımlarının çıkmasına yarayan yer.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.