Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

white nedir?

white : a. Beyaz.

white fluids : Katran asitlerinin ve fenolün sudaki meülsiyonu, dezenfektan olarak kullanılır.


white s tar paste : %6 oranında kömür katranı ihtiva eden çinko oksid merhemi.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carneous : a. Etli.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


dysmoiphogenic : n. Hamilelik sırasında alındıkları takdirde fetusun anormal şekillerde gelişmesine sebep olan ilaçların nitelenmesi için kullanılan bir deyim.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


inosculate : v. Anastomoz yapmak.


locular : a. Hücrevi, hücreli, gözeli, löküllü.


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


ostium : n. (pl. ostia). Delik, ağız, orificium.


para-agglutinin : n. biochem. Kısmi aglütinin.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


pharmacodiagnosis : n. İlaçların teşhiste kullanılışı.


polyparesis : n. Genel felç, poliparezi.


posthumous : a. Öldükten sonra olan.