Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

whistle nedir?

whistle : n. 1.Islık; 2. Düdük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desmectasia : n. Herhangi bir bağın gerilmesi.


endotheliotoxin : n. biochem. Endoteli yokeden bir toksin.


friction : n. 1.Ovma, friksiyon; 2. Kuru plöritte duyulan ve karda yürürken ayağın çıkardığı sese benzeyen ses, frotman.


hemolysis : n. Kırmızı kürelerdeki hemoglobinin intoksikasyon veya bakteri toksinleri ile dışarı çıkması, hemoliz.


heterodont : n. Dişlerin şekil bozukluğu, muhtelif şekilde dişleri olma.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


ideophrenia : n. Fikir ve düşüncelerde anormallikle belirgin akıl hastalığı.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


meniscocyte : n. Ortak şeklinde alyuvar, meniskosit.


myoneurosis : n. Kas nevrozu.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


optometrist : n. Optometri uzmanı.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.


praecox : a. Erken, vaktinden önce olan, prekos.


premunition : n. Aşı ile kazanılan abğışıkılk.


receptaculum : n. (pl. receptacula) kab.


reticulemia : n. Kanda fazla miktarda retikülosit bulunuşu, retikülemi.


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.


stammering : n. Kekeleme, pepeleme, kekemelik.


steatosis : n. 1. Yağ bezleri hastalığı; 2. Yağ dejenerasyonu.