Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

whistle nedir?

whistle : n. 1.Islık; 2. Düdük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoadenoma : n. Göz kapağı adenomu, göz kapağı kenarlarındaki bezlerden gelişen tümör.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


extracellular : a. Hücre dışı, hücreler dışında.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


gonococcemia : n. Kanda gonokokların bulunması, gonokoksemi.


teratophobia : n. Marazi ucube doğurma korkusu, teratofobi


isolate : v. biochem. Bir maddeyi başka maddelerden ayırmak.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


opsogen : n. See: Opsinogen.


peccatiphobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma,g ünah korkusu.


pylon : n. Sun'i bacak.


pyrochemical : a. biochem. Yüksek sıcaklık kimyasına ait.


schistosomus : n. Yarık karınlı ucube.


sensorimotor : a. Hem duygusal hem de hareki olan.


sesamoid : a.Susamsı.