Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whisper nedir?

whisper : n. Fısıltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


combustion : n. Yanık, kombüstiyon (4 derecesi vardır: 1. Kızarma; 2. Veziküllenem; 3. Doku harabiyeti; 4. Kömürleşme).


dysthymic : a. Ürkek, korkak.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


ischiatic : a. Siyatike (iskiyuma) ait.


limp : a. 1. Gevşek, yumuşak; 2. Topallama.


meningomyelocele : n. Meninkslerin ve omuriliğin yaptığı fıtık.


mesal : a. See: Mesial


monophthalmus : n. Tek gözlü hilkat garibesi, tepegöz.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pair : n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki şey, iki parçadan oluşmuş herhangi bir şey (alet v.s.); 2. Çift çift dizmek veya dizilmek; 3. Çiftleştirmek veya çiftleşmek.


periost. : n. See: periosteum.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.


retro-uterine : a. rahim (uterus) ardı.