Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

whisper nedir?

whisper : n. Fısıltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavitas : n. Boşluk kavite.


cholecycstoenterostomy : n. Safra kesesi ile ince barsak arasında gerçekleştirilen anastomoz.


colpotomy : n. Vaginanın kesilmesi, kolpotomi.


cruciate : a. Haç şeklinde olan, ıstavroza benzeyen.


electrode : n. Elektrod, bir galvanik bataryanın iki kutbundan biir.


enlargement : n. Büyüme, artma.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


hydradenoma : n. Ter bezleri epitelinden gelişen iyi huylu tümör, ter bezi tümörü, hidradenom.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


omphaloproptosis : n. Göbeğin anormal şekilde dışarıya doğru çıkması.


orthodontology : n. See: orthodontia.


oscheoma : n. Testis torbası (skrotum) tümörü.


pelvis : n. Pelvis: 1. Kalça kemiği ve sakrumdan meydana gelmiş olan kalça kuşağı, leğen, havsala; 2. Böbrek toplayıcı kanalların açıldıkları kese, böbrek pelvisi.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.