Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whisper nedir?

whisper : n. Fısıltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


blepharoptosis : n. Göz kapağı.


clarificant : n. Sıvının bulanıklığını alan madde, sıvıyı berrak hale getirici madde.


collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


composition : n. Bir maddenin yapı ve bileşimi, özellikle molekülü oluşturan atomların sayı ve diziliş şekli.


epidemiologist : n. Epidemiyoloji uzmanı, epidemiyoloji dalında ihtisas yapmış kişi.


fibralbumin : n. See: Globulin.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


Graefe's Knife. : n. Gözdeki katarakt amemliyatlarında kullanılan bir cins. bisturi.


hyperosmolar diabetic coma : n. Ketoz mevcut olmaksızın, yalnızca kan şekeri seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle meydana gelen koma.


inorganic : a. Organik olmayan, cansız, inorganik.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


liparthritis : n. Yumurtalık fonksiyonunun durması ile meydana gelen eklem iltihabı (bir çeşit romatizma).


myomatous : a. 1. Miyoma ait; 2. Miyomlu.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


osteochondrophyte : n. Kıkırdak ve kemik tümörü.


pentad : n. biochem. Beş değerli bir element.


phenformin : n. Antidiabetik.


phlebolite : n. Damar tıkanıklığı.