Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whisper nedir?

whisper : n. Fısıltı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


detorsion : n. Büküklüğün düzeltilmesi, eğriliğin normal hale getirilmesi.


dipsosis : n. See: Dipsomania.


epicystitis : n. İdrar kesesi üstü iltihabı, episistit.


gastrostogavage : n. Karın duvarından yapılan kesit aracılığıyla mideye iletilen tüpten organa besin maddeleri sevketme, bu şekilde gerçekleştirilen suni besleme.


glymidine : n. Ağız yoluyla kullanılan antidiabetik bir ilaç.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


hyperadenosis : n. Guddelerin büyümesi, bez büyümesi, hiperadenoz.


hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


melanin : n. Zencilerde normal olarak bulunan koyu renkli deri boyası, melanin.


menadione : n. biochem. K vitamini benzeri olan sarı billüri toz (C11H8O2).


miticide : n. Parazitleri yokeden ilaç, mitisid.


myelinosis : n. Miyelin oluşumu ile meydana gelen yağ dejenerasoynu, miyelinoz.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


noise : n. Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.