Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

whirbone nedir?

whirbone : n. 1. Dizkapağı, patella; 2. Femur başı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


clot : n. 1. Pıhtı, küçüktaneciklerin kümeleşmesi sonucu oluşan yumuşak kıvamda küçük kitle (kan veya süt pıhtısı gibi); 2. Pıhtılaşmak.


compress : n. Kompres, yara veya şiş ve iltihapların tedavisinde kullanılan yumuşak ve ekseriyetle ıslak bez.


crypt. : n. 1. Kese şeklinde küçük kör boşluk, küçük kör kese, kript (ağzı dışarıya açılır), 2. Bez'de salgı yapan hücrelerin çevrelediği küçük boşluklardan her biri, bez boşluğu.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


kynophobia : n. Köpeklerden aşırı ürkme, özellikle köpekle temas sonucu dukuz olacağından aşırı korkma.


lalohobia : n. Konuşma korkusu, lalofobi.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


metahemoglobin : n. Zehirlenme ile değişen hemoglobin.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


osteolysis : n. Kemiğin çürümesi veya yumuşak nekrozu, osteoliz.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


postpharyngeal : a. Farenks arkası, farenks arkasında.