Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whirbone nedir?

whirbone : n. 1. Dizkapağı, patella; 2. Femur başı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpophotography : n. Bir kamera ve kolposkop kullanılarak serviks fotoğraflarının çekilmesi.


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


flax : n. Keten, keten bitkisi.


inflation : n. Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon.


invalidity : n. Maluliyet, hastalıklı olma.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


lymphangiology : n. Lenf cihazları sisteminin anatomisi, lenfanjiyoloji.


meningoencephalitis : n. Beyin ve zarlarının iltihabı.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


obelion : n. Sagital dikiş üzerindeki nokta, obelyon.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


paramorphia : n. Şekil bozukluğu, şekil anomalisi, paramorfi.


perixenitis : n. doku içindeki yabancı cisim çevresinde oluşan iltihap.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


polysialia : n. Tükürük salgısının artışı.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.