Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

whirbone nedir?

whirbone : n. 1. Dizkapağı, patella; 2. Femur başı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiophobia : n. Kalb hastalığı korkusu, kalb hastası olacağından aşırı korkma.


cataplasia : n. Gelişmiş doku hücrelerinin yapı ve şekil bakımından ilkel veya embriyonik şekillerine dönüşmesi, bu tarz gerileyici değişimlerle belirgin doku atrofisi.


cystoma : n. kist.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


neurogliacyte : n. Nevrogliyi oluşturan hücrelerden biri.


nonsexual : a. See: Aseual.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


ovulatory : a. Ovülasyona ait.


pachyvaginalitis : n. Tunica vaginalis'in iltihabı ve kalınlaşması.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


plasmo : pref. Plazma.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


proteolysin : n. Proteoliz yapan özel madde.


psychiatrist : n. Akıl hastalıkları uzmanı, akliyeci.


relapsing : a. İyileşmeyi takiben tekrar oluşan, nüksedici.


suffocate : v. 1. Soluk alışı önleme suretiyle boğmak, 2. Soluk alamama sebebiyle boğulmak.


suffusion : n. yayılma, difüzyon.


syndactylia : n. Parmakların birbirine yapışık olması hali, sindaktili.