Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

whirbone nedir?

whirbone : n. 1. Dizkapağı, patella; 2. Femur başı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecitis : n. Çekum iltihabı.


cementoblast : n. Diş sementi'nin yüzeyinde bulunan, sement tabakasının oluşması için gerekli hücrelerden her biri.


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


decongestion : n. Konjestiyonun giderilmesi.


endemic : a. Muayyen bir bölgede kalan (hastalık) andemik.


glycosuria : n. See. glycosuria.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


indoxyluria : n. İdrarda fazla miktarda indoksil bulunuşu.


intermedius : n.Ara.


leucoderma : n. Şerit ve bantlar şeklinde görülen cilde ait pigmentasyon bozuklukları.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


mordant : a.&n. 1. Renkleri sabitleştiren; 2. Renkleri sabitleştiren ecza.


oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.


oothecocyesis : n. Yumurtalık dış gebeliği. See: Ovarian pregnancy.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


peripheral, peripheric : a. Dış yüzeye ve kenara ait periferal, periferik, çevresel.


preconscious : a. Bilinç öncesine ait.


protomorphic : a. İptidai, ilkel, protomorfik.


rhizodontrypy : n. Bir diş kökünün delinmesi.