Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whirbone nedir?

whirbone : n. 1. Dizkapağı, patella; 2. Femur başı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerous : a. Kanserli.


biteplate : n. Dişleri tedavi esnasında damak üzerine uygulanan alet.


blindness : n. Körlük.


burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


dissimilate : v. Bir maddeyi knedisini oluşturan ufak parçalarına ayırmak, bir bileşiği daha basit unsurlara parçalamak.


dose : n.&v. 1. Bir ilacın muayyen zamanda alınacak miktarı, doz; 2. Muayyen miktarda ilaç vermek.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


hernia : n. Fıtık, herni.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


inhibitory : a. Menedici.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


nosogeny : n. See: Pathogenesis.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


oophoron : n. Yumurtalık.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.