Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

whipworm nedir?

whipworm : n. Trişin, nemli tropik ülkelerde bulunan ve insan barsağına yerleşen asalak, Trichuris trichuris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


circle : n. Çember, daire, circulus.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


detoxify : v. See: Detoxycate.


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


gasserectomy : n. Gasserian ganglionun cerrahi olarak çıkarılması.


invert : n. Cinsi sapık, homoseksüel şahıs.


levoversion : n. Sola dönme.


libido : n. Cinsel arzu, şehvet, libido.


lingua : n. See: Tongue.


lumbricus : n. 1. "Annelida" sınıfının toprak solucanlarını kapsayan cinsi, toprak solucanları grubu.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


pharyngomycosis : n. Yutağın mantarıl hastalığı.


phlebemphraxis : n. Bir venin tıkanması.