Bugün : 22 Ocak 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

whipworm nedir?

whipworm : n. Trişin, nemli tropik ülkelerde bulunan ve insan barsağına yerleşen asalak, Trichuris trichuris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


elasticity : n. Elastikiyet, esneklik,


enter : pref. Barsak anlamına önek.


ethosuximide : n. Petit mal'de kullanılan ve konvülsiyonları gideren bir ilaç.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


gamma-encephalography : n. Az dozda izotop verilerek yapılan bir inceleme.


gastrophrenic : a. Mide ve diyaframa ait.


immature : a. 1. Tam gelişmemiş; 2. Olgunlaşmamış.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


malathion : n. Tarımsa lalanda insektisid olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiği.


ocellus : n. 1. Bileşik gözün elementlerinden biri; 2. Yuvarlak göz şeklinde renkli leke.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pineal : a.&n. 1. Çam kozalağı şeklinde, kozalaksı, pinealis; 2. Beyin epifizi.


planocyte : n. Gezen hücre.


ramisectomy : n. See: Rhizotomy.


rectovesical : a. Rektum ve mesaneye ait.


rhizoid : a. Kök şeklinde.


sedimentation : n. Çöktürme, posa veya rüsup birikmesi, sedimantasyon.