Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whipworm nedir?

whipworm : n. Trişin, nemli tropik ülkelerde bulunan ve insan barsağına yerleşen asalak, Trichuris trichuris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


cryogen : n. Soğutucu madde.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


elaborate : v. Temessül edecek hale koymak.


emepronium bromide : n. İdrar kesesinin kasılmasını önleyen atroin benzeri bir madde.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


erythropenia : n. Eritrosit yokluğu, eritropeni.


hyperpepsinia : n. Aşırı pepsin salgısı.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


inbreeding : n. Birbirlerine çok yakın bireylerin birleştirilmesi.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


pachydermatous : a. Kalın derili.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.