Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

whipworm nedir?

whipworm : n. Trişin, nemli tropik ülkelerde bulunan ve insan barsağına yerleşen asalak, Trichuris trichuris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromidrosis : n. Özellikle ayaklarda meydana gelen aşırı miktarda ve kötü kokulu terleme.


clitoritis : n. Klitoris'in iltihabı.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


emunctory : n. a. 1. vücudun ifrazatını dışarıya çıkaran organ; 2. Vücudun fazlalıklarını (gereksiz maddeleri) defeden.


end : n. Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


hysteromalacia : n. Uteursun yumuşaması, histeromalasi.


incarnatus : a. 1. Et haline dönüşmüş; 2.Et içine doğru gelişmiş, ete gömülmüş.


inflection : n. See: inflexion.


intermission : n. Hastalık ateşinin muvakkat olarak düşmesi.


labiograph : n. Dudak hareketlerini kaydetmek için kullanılan alet, labyograf.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


microsporum : n. Bir mantar cinsi.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


phenobarbitone : n. Uzun etkili ve antikonvülsan etkisi olan bir barbiturat.


postnasal : n. Burnun arkasında ve nasofarinkste yer alan.


preneoplastic : a. Bir tümör oluşumundan önce.


rem : n. Bir röntgen ışınım birimi.


splenomyelomalacia : n. Dalak ve kemik iliğinin birlikte yumuşaması.