Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

whipworm nedir?

whipworm : n. Trişin, nemli tropik ülkelerde bulunan ve insan barsağına yerleşen asalak, Trichuris trichuris.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


cholecystokinin : n. Safra kesesinin kasılmasına sebep olan bir hormon.


cionitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


terbium : n. Tb sembolü ile bilinen, atom no:65 ve atom ağırlığı: 158.93 olan kimyasal element.


HPV : n. 77 numaralı geçiş seviyesinde olacak bir virus.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


hypertrophic : a. Hipertrofi ile vasıflı, hipertrofik.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


myelogenesis : n. Merkezi sinir sisteminin gelişmesi, miyelojeniez.


nasoseptitis : n. Burun bölmesi iltihabı, nazoseptit.


oneiroscopy : n. Hastanın akli durumunu teşhis edebilmek için rüyaları tahlil etme.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


phytase : n. biochem. Karaciğer ve kandan çıkarılan ve fitini parçalayan bir enzim, fitaz.