Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

whey nedir?

whey : n. Kesilmiş sütün suyu, masıl.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiectomy : n. Mide'nin cardia kısmının ameliyatla çıkarılması.


clinotherapy : n. Hastayı yatak istirahatine sevketme suretiyle tedavi, yatak tedavisi.


conization : n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.


crystalloiditis : n. Göz merceğinin (lens) iltihabı


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


dermatophytosil : n. See: Tinaepedis.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


exo-enzyme : n. biochem. Hücre dışında tesir eden enzim.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


inoculate : v.&a. 1. Aşılamak; 2. Aşılanmış, aşılı.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


peroral : a. Ağız olu ile, peroral, per os.


phlyctenosis : n. Püstüllü hastalık veya lezyon.


pohnic : a. Sese ait.