Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

whey nedir?

whey : n. Kesilmiş sütün suyu, masıl.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


coxarthropathy : n. Kalça eklemi hastalığı.


ependymoma : n. Ependimosit'lerden gelişen iyi huylu bir tümör; ependimom.


flutter : n. Titreşim şeklinde devamlı hareket, birbirini izleyen sürekli atım,titreşim, çarpıntı.


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


hemometry : n. See: Hemoglobinometry.


hyperadiposis : n. Aşırı şişmanlık.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


laryngospasm : n. Ses şeritleri arasındaki aralığın şiddetli bir şekilde daralması, laryngismus stridulus.


laughing-gas : n. biochem. Nitrik asit (uyuşturucu olarak kullanılır).


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


nanism : n. see Dwarfishnessn. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


periwinkle : n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bir cins küçük deniz salyangozu.