Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

whey nedir?

whey : n. Kesilmiş sütün suyu, masıl.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


domesticated : a. Evcilleştirilmiş, ehlileştirilmiş.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


gluteal : a. İlyeye ait.


subgingival : a. Dişeti altında.


tenosynovectomy : n. Kiriş kılıfını çıkarma ameiyatı, tinosinovektomi.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


jacket : n.Caket.


leukoma : n. 1. Korneanın beyaz donukluğu, lökom; 1. See: leukosarcoma.


macroblast : n. İri hacım gösteren çekirdekli genç eritrosit, makroblast.


megacephaly : n. Başın normale oranla büyük oluşu.


oleosus : a. Yağlı.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.