Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

whey nedir?

whey : n. Kesilmiş sütün suyu, masıl.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capacitance : n. Elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti.


cirsoid : a. Genişelmiş, kıvrıntılı bir damarı andıran.


coprophobia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten anormal şekilde tiksinme.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


gastrohelcosis : n. Midenin ülserli hali.


hypoxemia : n. Kanın noksan oksijenleşmesi, hipoksemi.


iodophil : n. See: iodinophil.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


loxia : n. See: Torticollis.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


monoplegia : n. Bir tarafın veya bir kas grubunun felci, monopleji.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


notifiable : a. Bildirilmesi zaruri (hastalık, v.s.).


ophthalmoreaction : n. Göz reaksiyonu.


ossification : n. Kemikleşme, ossificatio.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.