Bugün : 22 Ocak 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

whey nedir?

whey : n. Kesilmiş sütün suyu, masıl.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscope : n. Bronşların içini muayeneye mahsus alet, bronkoskop.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


cystoid : a. Mesanemsi: Kist gibi, sistoid


enzymosis : n. Enzim etkisile meydana gelen kimyasal değişme, fermentasyon.


hystero-oophorectomy : n. Uterus ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


keratalgia : n. Kornea ağrısı.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


mycogastritis : n. Mide mukozasının iltihabı, mikogastrit.


nyctotyphlosis : n. Gece körlüğü, niktotifloz.


particulate : a. Ayrı partiküllerden oluşmuş.


photogene : n. Kopye.


ramstedt's operation : n. Çocuklarda mevcut olan pilor stenozunun tedavisi için gerçekleştirilen bir ameliyat çeşidi.


retardation : n. 1. Tehir, geciktirme, gecikme; 2. Geç gelişim.


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.


spasmo : pref. Ani kas kasılması (spazm) anlamına önek.


stear(o)- : pref. Yağ.


strychnine, strychnia : n. biochem. Kargabüken otu (nux vomica)'ndan elde edilmiş alkaloid olup, solunum ve dolaşım uyaranıdır (C21H23N2O2).


thoracicohumeral : a. Göğüs ve humerus'la ilgili.