Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wheeze nedir?

wheeze : n. Nefse darlığı, varmış gibi hırıltılı nefessesi, ıslık gibi solunum sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


exemia : n. Vücutta eksilme olmaksızın dolaşımdaki kanın azalması, kanın karın organlarında toplanışı nedeniyle dolaşan kan hacminin geçici olarak azalması.


first-born : n. İlk doğan, ilk evlat.


greensickness : n. Genç kadınlarda ileri gelen bir hastalık, kloroz.


helicine : a. See: Spiral.


hyperlipemia : n. Kanda fazla miktarda kan bulunması.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


hypochromatism : n. 1. Anormal pigmantasyon noksanlığı; 2. Boyama yeteneğinin azalması, hipokromatizm.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


iodothyrine : n. Tiroid bezi hormonundaki proteinle birleşik iyot.


odontoclasis : n. Diş kırılması, odontoklazi.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


ptyalo : pr


saliva : n. (pl. Salivae). Tükrük salya.


semeiotics : n. See: Symptomatology.


somnolence, somnolency : n. Yarı uyku hali, uykusuzluk, somnolans.


squama : n. (pl. squamae). 1. Bağa, sedef kabuğuna benzeyen kemik bölümü; 2. Pul, pulsu.


steatocele : n. Haya (testis) torbasında yağlı ur, skrotumun yağlı şişi.