Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wheeze nedir?

wheeze : n. Nefse darlığı, varmış gibi hırıltılı nefessesi, ıslık gibi solunum sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparasitism : n. Bk. hyperparasitism.


colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


cyturia : n. İdrarda hücre bulunması, sitüri.


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


fibroadenoma : n. Lifli elementler ihtiva eden adenom.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


fundic : a.See: Fundal.


gender : n. Cins, cinsiyet.


grutum : n. Deri üzerinde yağ bezleri salgısının toplanmasından oluşan sarımsı küçük kabarcık (özellikle yüz ve skrotum derisi üzerinde görülür).


helcosis : n. Yara açılma


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


herpetiform : a. Erpes gibi, erpese benzer.


hyperphasia : n. Dil tutukluğu.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


lissencephaly : n. See lissencephalia.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).