Bugün : 21 Şubat 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

wheeze nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

wheeze : n. Nefse darlığı, varmış gibi hırıltılı nefessesi, ıslık gibi solunum sesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemoheterotroph : n. Kemoheterotrofik nitelik gösteren bakteri, kemoheterotrof.


deciduous : a. Süreksiz, düşürücü.


estrus : n. Hayvanların gerek kızgınlık devresinde, gerekse bu devreden önce ve sonra görülen menstrüasyonla ilgili histolojik ve fonksiyonel olaylar, kızışma devresi, östrus.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


intelligence : n. Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


lozenge : n. İlaçlı yuvarlak ve yassı hap, aslında baklava şeklinde ve ekseriyetle ilaç mahiyetinde şekerleme.


macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.


mescaline : n. Halusinasyonlar meydana getirme özelliği bulunan bir madde.


obsolescence : n. Herhangi ruhi bir olayın sona ermesi veya sonuna yaklaşması.


orrho- : pref. Serumla ilgili.


pancreatotomy : n. See: Pancreatomy.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


peritonize : v. Periton'la kapatmak, kesik yüzleri periton'la örtmek.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


serumuria : n. Serum albüminin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu.


spermapathy : n. Erkek cinsiyet hücrelerini ilgilendiren herhangi bir bozukluk, spermatozoonların yapı veya hareket bakımından bozukluk gösterişi hali.


sphacelous : a. Gangrenli, çürümüş soyumuş (deri v.s.).