Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wheelhouse's operation nedir?

wheelhouse's operation : n. Ureter darlıklarında uygulanan dış ureterotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastula : n. Morula'yı oluşturan hücre kümesinin artması ve ortada boşluk farklılaşmak üzere yeni bir diziliş göstermesiyle belirgin gelişim devresindeki gebelik ürünü.


blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


floccose : a. Yüne benzer.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


hippocampal : a. Hippocampus'la ilgili, hipocampus'a ait.


innidiation : n. Hücrelerin sürüklendikleri bir yerde gelimeleri.


iso-immunization : n. Rh pozitif bir fetusu taşımakta olan annede veya kendisi Rh negatif olduğu halde, Rh pozitif kan transfüzyonu yapılan kimselerde anti-Rh, aglutinlerinin oluşması.


kinaesthesis : n. Devinduyum.


Koch's Bacillus : n. Kendisini ilk kez bulan kimsenin adına izafeten, tüberküloz basiline verilen ad.


macrography : n. İri harflerle yazı yazma, iri yazma.


Meig's Syndrome : n. Hyidroperitoneum ve hydroothorax ile birlikteg örülen selim huylu solid ovarium tümörü.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


midwife : n. Ege.


nyxis : n. 1. Delme; 2. Ponksiyon yapma.


phagedenoma : n. Sür'atle yayılan ülser.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.