Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wheelhouse's operation nedir?

wheelhouse's operation : n. Ureter darlıklarında uygulanan dış ureterotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cozymase : n. biochem. Bira mayası, kas ve kan serumunda bulunan bir koenzim.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


gestagenic : a. Progesteron etkisi gösteren, endometriyum'da sekretuvar değişikliğe sebep olan.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


phrenemophobia : n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


invert sugar : n. biochem. Dekstroz ile levüloz karışımı.


kaomycin : n. Neomisin ve kaolin'den ibaret bir preparat.


mesosyphilis : n. Frenginin ikinci devresi. See. Secondary syphilis.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


polysarcia : n. Vücutta yağ dokusunun artışı, şişmanlık.


polyserositis : n. Seröz zarların genel iltihabı.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


rrhage, rrhagia : suff. Durmadan akma, devamlı akış.