Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wheal nedir?

wheal : n. 1. Sivilce, kabarcık; 2. Vücutta meydana gelen kırmızılık veya kabartı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

codeine : n. biochem. Afyondan elde edilen bir alkaloid olup, ağrı dindirici ve müsekkindir (C18H21NO3H2O).


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


evagination : n. Bir kısım veya organın öne doğru çıkıntı yapması veya içinin dışa dönmesi, evajinasyon.


furibund : a. 1. Öfkeli, kızgın, hiddetli; 2. Çılgın, deli.


integumentary : a. 1. Biroluşumu dıştan sarantabaka ile ilgili; 2. Vücudu örtentabaka ile ilgili, deri ile ilgili.


interlobar : a. Loplararası, loplar arasında yer alan.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


hysterolity : n. Uterus taşı.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


niclosamide : n. Erişkin barsak, barsak solucanlarının tedavisinde kullanılan bir madde.


pneumono : pref. Akciğer, akciğerle ilgili


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


pseudochorea : n. Yalancı kore.


ringworm : n. 1. Halka halinde çıkan bir cilt hastalığı; 2. Umumiyetle çocuklarda görülen kellik.


salivate : v. 1. Bol tükürük çıkarmak, tükürük salgılamak; 2. Bol tükürük çıkarttırmak, tükürük salgılattırmak.