Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

wheal nedir?

wheal : n. 1. Sivilce, kabarcık; 2. Vücutta meydana gelen kırmızılık veya kabartı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


cystopexia : n. Mesane'nin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


cytomorphosis : n. Hücrenin belli bir görevi yüklenmek üzere tedrici olarak değişme göstermesi, hücre farklılaşması.


decussation : n. Birbirini kesme, çaprazlama, çaprazlaşma.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


ebranlement : n. Sapından burulmak uretiyle polip'in çıkarılması.


genitocrural : a. Genital bölgeye ve bacaklara ait olan, bu oluşumları ilgilendiren.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


hyperkinesia : n. Aşırı hareket.


inherited : a. Anne babadangeçen, atalardan geçen, atalardan gelen.


irascibility : n. Çabuk öfkelenme, uyarı karşısında hemen kızgınlık gösterme hali.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


number : n. Sayı.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.


porocephaliasis : n. Dokularda prosefali bulunması hali.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).