Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wheal nedir?

wheal : n. 1. Sivilce, kabarcık; 2. Vücutta meydana gelen kırmızılık veya kabartı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpoperineoplasty : n. Vagina ve perine üzerinde yapılan estetik ameliyat (özellikle vagina ve perine'yi içine alan yırtığı onarma için yapılır).


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


doderlein's bacillus : n. Asit meydanag etiren gram positif çubuk şeklinde bakteriler.


ergosterol : n. biochem. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve ültraviyole ışık altında antiraşitik özellik kazanan bir sterol.


farinaceous : a. 1. Unlu; 2. Nişastalı.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


hypastenia : n. Hafif derecede kuvvet kaybı, enerji azlığı.


loiasis : n. Batı Afrika, Nijerya ve Kamerun'da görülen özel bir filarisis şekli.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


receptor : n. 1. Canlı protoplazmanın toksinler veya besin maddeleriyle birleşmeye yarayan molekül grubu; 2. Sansoriyel sinirlerin duyuları alan uçları, reseptör.


remisison : n. Hastalık belirtilerinin sönmesi, remisyon.


scirrhoid : a. Ur gibi.


staphyloma : n. Göz tabakalarından biri üzerinde meydana gelen şiş, sklera veya kornea fıtıığı, stafilom.