Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wet nedir?

wet : a. biochem. Su veya başka sıvı ile yapılan, yaş, ıslak, nemli.

wet brain : Alkolizm veya yaradan mütevellit beyinde su toplanması.


wet nurse : Sütnine, sütne.


wet scald : Koyun egzemesa.ı


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bran : n. Kepek.


bronchiloquy : n. Sertleşmiş akciğer dokusuyla çevrili bronş üzerinde, oskültasyon esnasında alınan anormal ses.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


dysgammaglobulinaemia : n. Gamma globulin yapımındaki bozukluk.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


herbal : a. 1. İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait; 2. Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap.


heteradenia : n. Bez dokusu anomalisi, heteradeni.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


lepto : pref. Narin, ince.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


lingulectomy : n. 1. Dilin ameliyatla çıkarılması; 2. Sol akciğer üst lobuna ait uzantı (lingula pulmonalis sinistra)'ın ameliyatla çıkarılması.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


ossiculotomy : n. Kulak kemikçikleri ameliyatı.


oxysalt : n. biochem.Oksasit tuzu.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


perflation : n. Salgıları dışarıya çıkarmak için bir boşluğu hava verme.