Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wet nedir?

wet : a. biochem. Su veya başka sıvı ile yapılan, yaş, ıslak, nemli.

wet brain : Alkolizm veya yaradan mütevellit beyinde su toplanması.


wet nurse : Sütnine, sütne.


wet scald : Koyun egzemesa.ı


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


deaf : n. sağır.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


echo-encephalography : Baştan geçirilen ses dalgaları aracılığıyla beiyndeki abse.


estivation : n. Bazı hayvanlarda yazın görülen uyuşukluk ve uyku hali, yaz uykusu.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


intratracheal : a. Trachea içinde veya trachea boyunca.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


larval : a. 1. Larvlara ait; 2. Larv şeklinde


loxic : a. Eğri, bükük.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


pathfinder : n. Uretra darlığını genişletmede kullanılan ince buji.


rabicidal : a. Kuduz virüsünü öldürücü.


rhinesthesia : n. Koklama duyusu, rinestezi.


scalpel : n. Ufak ve düz bisturi.


schizothymia : n. İnsanı normal halden hemen hemen çıkarmayan hafif bir şizofreni şekli.


spleen : n. dalak.