Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wertheim's hysterectomy nedir?

wertheim's hysterectomy : n. Serviks karsinomu vakalarında uygulanan bir ameliyat çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

character : n. Bir şahsın bilinen ve tahmin edilebilen mental özelliklerinin toplamı, karakter.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


vaccinella : n. Su çiçeği.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


nonsporing : a. Spor meydana getirmeyen, sporsuz.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


olecranarthrocace : n. Dirsek eklemi tüberkülozu.


otoscopy : n. Kulak muayenesi, otoskopi.


pfrophfhebephrenia : n. Esasen zihni bozukluk gösteren bir kimsede şizofreninin belirmesi.


phlyctenulosis : n. Çok küçük kabarcıkların oluşumu ile belirli hal.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


posthetomy : n. Sünnet.


pterion : n. Frontal, paryetal, temporal ve sfenoidin birleştikleri antropolojik bir nokta, pteryon.


rubescent : a. kızaran, kızarmağa yüz tutmuş.


segmentation : n. Birbirine az çok benzeyen parçalara ayrılma, bölümlenme, segmantasyon.


stitch : n. 1.Özellikle sırtta veböğürde hissedilen şiddetli ve ani sancı; 2. Dikiş esnasında yapılan ilmek.