Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wertheim's hysterectomy nedir?

wertheim's hysterectomy : n. Serviks karsinomu vakalarında uygulanan bir ameliyat çeşidi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chest : n. Göğüs, pektus, toraks


clarity : n. Açıklık, berraklık.


cytometry : n. Kan hücrelerinin sayımı, sitometri


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


french chalk : n. Pudra.


insight : n. Nüfuzunazar, sezgi.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


nares : n. Burun delikleri.


ophthalmitic : a. Oftalmite ait.


paracolitis : n. Kolon serozasının iltihabı, parakolit.


perone : n. Kamış kemik, perone, fibula.


poisonousness : n. Zehirlilik.


prolabium : n. Dudağın görülen kısmı.


sclerochoroiditis : n. Sklera ve koroid iltihabı.


stethoscopy : n. Stetoskopla muayene etme.