Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

weil's disease nedir?

weil's disease : n. Fare idrarında bulunan küçük spiroketlerin sebep olduğu ateşli bir sarılık çeşidi. Spriochaetosis icterohaemorrhagica.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemicocautery : n. biochem. Kimyasal vasıtalarla yakma.


colocynth : n. Citrullus colocynhtis (acı elma)'in, kuvvetl imüshil etkisi gösteren kurutulmuşham meyvası.


diastatic : a. biochem. Nişastayı şekere tahvil eden, diyastatik.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


interference : n. 1.Işık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi, dolayısıyla dalgaların etrafa yayılım alanının genişlemesi; 2. Kalbte iki uyarı dalgasının birbiriyle çatışması, dalgaların üst üste binişi nedeniyle bir uyarı dalgasının diğerinin etkisini ortadan kaldırmasıyla belrigin iletim bozukluğu.


hyperestrogenuria : n. İdrarda aşırı östrojen bulunuşu.


ichthyismus : n. Balık zehirlenmesi.


hypnagogic : a. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uykuda gelen.


hypnophobia : n. Uykuya dalmaktan aşırı korkma, uyku korkusu.


leptomeninges : n. Beyin zarları (Pia mater ve araknoid).


lymphangioplasty : n. Lenf damarının plastik tamiri.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


neural : a. Sinirlere ait, asabi, nevrosus.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


peritendineum : n. Kiriş kını (kılıfı), peritendinyum.


perivertebral : a. Vertebra çevresinde, vertebrayı çevreleyn.


polyspermy : n. Sperma sıvının aşırı salgısı.