Bugün : 19 Eylül 2017, Salı

Favorilere Ekle!

weil's disease nedir?

weil's disease : n. Fare idrarında bulunan küçük spiroketlerin sebep olduğu ateşli bir sarılık çeşidi. Spriochaetosis icterohaemorrhagica.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


carbohydrase : n. biochem. Karbon hidratları hidrolize eden enzim, karbonidraz.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


clubfoot : n. Yumru ayak.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


diaceturia : n. İdrarda diasetik asit (asetoasetik asit) bulunuşu.


dorsodynia : n. Sırt kaslarında duyulan ağrı, sırt ağrısı.


fermium : n. biochem. Fm sembolü ile bilinen, atom no:100 ve ato mağırlığı: 252 olan kimyasal element, fermiyum.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


gumboil : n. Dişeti apsesi.


instep : n. Ayağın üst kısmı, tabanın oyuk tarafının üstündeki kısım.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


refracture : n. Kırık kemikuçlarının hatalı kaynaşamsını takiben aynı kısımda yeniden kırık meydana gelmesi.


semisynthetic : a. Yarı sentetik.


skiameter : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti.


spina : n. (pl. spinae). Diken, ucu sivri çıkıntı.