Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

weil's disease nedir?

weil's disease : n. Fare idrarında bulunan küçük spiroketlerin sebep olduğu ateşli bir sarılık çeşidi. Spriochaetosis icterohaemorrhagica.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


carcinogen : n. Kanser meydana getiren herhangi bir madde.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


mia tooth : Köpek dişi


fibrinopenia : n. Kanda fibrin azalması, fibrinopeni.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


gastrostomy : n. Yemek borusunun tıkanmalarında besinleri bir boru yardımı ile içine akıtabilmek için mide duvarında bir delik açılması.


guttering : n. Kemikten oluk şeklinde bir kısım çıkarma.


gyrate : v. & a. 1. Dönmek, bir eksen etrafında daire şekilnde devretmek; 2. Halka veya helezon şeklinde bükülmüş.


kymogram : n. Kimografın kaydettiği çizgi.


megakaryocyte : n. pl. Trombositlerin ana hücresi olan kemik iliğine ait büyük, çok nüveli hücreler.


metapodalia : n. Metakarp ve metatars kemikleri.


noma : n. Çok defa çocuklarda görülen yanak gangreni, noma.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


paraphrenic : a. 1. Parafreni ile ilgili; 2. Parafreni gösteren; 3. Diafragma yakınında, diafragma'ya komşu, diafragma'ya bitişik.


phlegmonous : a. 1. Flegmonlu; 2. Flegmona ait.