Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

weightlessness nedir?

weightlessness : n. Ağırlıksızlık, yer çekiminden kurtulma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carotenase : n. biochem. Karoteni A. vitamine çeviren bir enzim.


cheilectomy : n. & 1. Dudağın bir kısmının veya tümünün ameliyatla çıkarılması; 2. Uzun kemiğin eklem yüzleri üzerinde, herhangi bir patolojik nedenle gelişen fazlalıkları, keski ile kesip çıkarma.


coctostabile : a. Isıtılmakla değişmeyen, ısıtılmakla bozulmayan.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


gatophilia : n. Aşırı kedi sevgisi, gatofili.


lacrima : n. Gözyaşı.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


neophobia : n. Yeni şeylere karşı duyulan marazi korku, neofobi.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


nystagmus : n. Gözün vertikal, horizontal istikamette veya devri şekilde titremesi, nistagmus (labirent hastalığında da görülür).


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.


protobiology : n. Ultravirüsler ve bakteriofajlar gibi bakterilerden de daha küçük canlıları inceleyen bilim dalı, protrobiyoloji.


radiocurable : a. Radyasyonla şifa bulur, ışınımla tedavi olunabilir.


restocythemia : n. Kanda parçalanmış eritrosit artıklarının bulunuşu.


smegma : n. Gulfe (sünnet derisi) girintilerinde bulunan yağlı ifrazat.