Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

weightlessness nedir?

weightlessness : n. Ağırlıksızlık, yer çekiminden kurtulma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


chronic(al) : a. Müzmin, kronik.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


phrenospasm : n. 1. Diafragma kaslarının aniden kasılması, diafragma spazmı; 2. Mide'de kardiak sfinkterin, geçitin kapanmasına sebep olmak üzere ağrılı kasılması, kardia spazmı.


submaxillaritis : n. Çenealtı bezi iltihabı.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


mania : n. Patolojik neşe ş eklinde beliren psişik hastalık, mani.


microphakia : n. Göz merceği (billur cisim) nin normalden küçük olması, mikrofaki.


monocephalus : n. Bir baş, iki ayrı vücut gösteren hilkat garibesi.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


nemathelminthiasis : n. Herhangi bir yuvarlak solucanın sebep olduğu enfestasyon.


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


phallodynia : n. Penis ağrısı, falodini.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


poll : n. Başın saç biten kısmı.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


proto-erythrocyte : n. Koyu boyanan bir nüveye sahip eritroblast.


reversal : n. Tersine çevrilme, tersin dönüşme.


roentgen, röntgen (Wilhelm Konrad), : n. Kendi adı ile anılan ışınları bulan Alman bilgini (1845-1923).