Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

weightlessness nedir?

weightlessness : n. Ağırlıksızlık, yer çekiminden kurtulma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


dental : a. Dişlere ait.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


hectogram : n. Yüz gram, hektogram.


hysterocatalepsy : n. Kişinin zaman zaman katalepsi göstermesiyle belirgin ağır histeri.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


insulin : n.biochem. Pankreastaki Langerhans adacıklarından çıkarılan ve şeker metabolizmasında büyük rolü olan hormon, ensülin.


intractable : a. İnatçı, tedaviye kolay cevap vermeyen, teadviye direnç gösteren.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


local infection : Lokal enfeksiyon.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


phlebotomus : n. Diptera takımına mensup, tatarcıkları içine alan sinek cinsi (Bu cins sinekler kan emici nitelikte olup özellikle tatarcık humması, leishmaniasis ve kala-azar etkenlerini hayvanlardan insana taşırlar).


presystole : n. Sistolden önceki ara, diasotlün sonuna rastlayan ve sistolden hemen öcne gelen devre.


prontisil : n. biochem. Sülfamidlerin öncü maddelerinden biri.


proteotherapy : n. Hastaya damar yolu ile protein verme, protein tedavisi.


pyemesis : n. Cerahat kusma.


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.


renninogen : n. Rennin'i oluşturacak öncü hücre.