Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

weightlessness nedir?

weightlessness : n. Ağırlıksızlık, yer çekiminden kurtulma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystangiogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesi ile safra yollarını gösteren film.


circumcision : n. Sünnet.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


exit : n. See: exitus.


fragilocytosis : n. Kanda frajilositlerin bulunması, frajilositoz.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


glossology : n. Dil bilgisi, dilbilim, glosoloji


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


ischiodidymus : n. Kalçalarından birbirine yapışık hilkat garibesi.


labiology : n. Dudak hareketleri bilgisi, labyoloji.


lubrication : n. Kaygan hale getirme, yağ, krem v.b. bir madde sürerek herhangi bir yüzey veya oluşumu kaygan hale getirme.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


neurotomist : n. Sinir anatomisi veya ameliyatı uzmanı.


onychatrophia : n. Tırnak atrofisi, onikatrofi.


palatal : a. Damağa ait.


pentolinium : n. Hipertansiyon tedaisinde kullanılan bir ganglion blokeri.


ptyalectasis : n. 1. Salyakanalı genişlemesi; 2. Salya kanalını genişletme ameliyesi.


rectification : n. Temizleme, düzeltme, tasfiye, saf hale getirme.