Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

weight nedir?

weight : n. Ağırlık, sıklet, tartı.

Atomic weight : Atom ağırlığı;


Equivalent weak : Eşdeğer ağırlık;


Molecular weak : Molekül ağırlığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodyl : n. biochem. Pis kokulu ve zehirli bir bileşim, kakodil.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


contagionist : Bir takım hastalıkların sair olduğuna inanan kimse.


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


elbow : n. Dirsek.


emetology : n. Kusturucu ilaç bilgisi, emetoloji.


epi : pref. üstünde, üzerinde.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


excernant : a. Boşaltıcı


glutitis : n. İlye kaslarının iltihabı, glütit.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


homozygote : a. Homozigotluk arzeden, homozigot.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.


pinworm : n. kıl kurdu adıyla anılan küçük kurt. Enterobius vermicularis.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.