Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

weight nedir?

weight : n. Ağırlık, sıklet, tartı.

Atomic weight : Atom ağırlığı;


Equivalent weak : Eşdeğer ağırlık;


Molecular weak : Molekül ağırlığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipartite : a. İki kısım gösteren, iki bölümden oluşan.


clitoris : n. Fercin dilciği, bızır, klitoris.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


dyslogia : n. 1. Muhakeme yeteneğininbozulması; 2. Konuşma güçlüğü.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


ensiform : a. Hançerbiçim, hançeri.


eudiometer : n. biochem. Gazları tahlil ve ölçmek için kullanılan alet.


hypothetical : a. Varsayıma dayanan, nazari, teorik.


linum : n. Keten, keten tohumu.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.


peroxide : n. biochem. Peroksid, oksijenli us.


potator : n. Ayyaş.


prososoposchisis : n. Yüzün konjenital (doğumsal) yarığı.


pulmo-aortic : a. Aort ve akciğerlere ait.


radio-element : n. Radyoaktif element.


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.


spermatocele : n. Haya şişmesi, tunica vaginalis içinde sperma birikmesi, spermatosel


stercoroma : n. Rektumda tümörsü dışkı kitlesi.