Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

weed nedir?

weed : n. 1. Hayvanlarda görülen lenfanjit; 2. Parazit biti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centripetal : n. Ortaya doğru toplanan, su çiçeğine ait döküntülerde olduğu gibi, çevrede başlayıp merkeze doğru toplanma istidadı gösteren.


cyanosed : a. Siyanoz gösteren, siyanoz'lu.


esophagostomy : n. Dışardan tüp geçirmek suretiyle yemek borusuna uzanan geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


irrigator : n. İrigatör.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


locomotion : n. Bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


pneumomediastinum : n. Mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


scleromalacia : n. Sklera'nın yumuşaması.


sphygmoid : a. Nabız şeklinde, nabız gibi.


talalgia : n. Topukta hissedilen ağrı, topuk ağrısı.


tarsotomy : n. Tarsus kıkırdağı ameliyatı, torasotomi.


tendinous : a. Kirişlere ait veya kirişlerden oluşmuş.


thermocshemistry : n. Kimyanın sıcaklıkla kimyasal tesir arasındaki ilgiden söz eden kısmı, termokimya.