Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

weed nedir?

weed : n. 1. Hayvanlarda görülen lenfanjit; 2. Parazit biti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermo-jet : n. Basınçla çalışna ve deri içine sıvı verilmesini sağlayna cihaz.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


leukothrombin : n. Kanda lökositlerden oluşan fibrin faktörü.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


mesoderm : n. Ektoderm ile endoderm arasarasında gelişen orta tabaka hücreleri, mezoderm


micrococcus : n. Küre şeklindeki (küresel) bakteriler, mikrokoküs.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


paragenesis : n. Melezlik.


pelycology : n. Pelvis'i özellikle kadın pelvisini konu alan bilim dalı.


polyesthesia : n. Bir tek temasın birkaç yerde birden hissedilmesi, poliyestezi.


preclival : a. Klivusun önünde bulunan, klivusönü.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


psychochemotherapy : n. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi veya tedavisi için ilaçlardan yararlanılması.


racial : a. Irki.


radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.


rosaniline : n. biochem. Katrandan elde edilen bir boya maddesi (C20H19N3).


sinistropedal : Sol ayağı daha kuvvetli olan.