Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

weed nedir?

weed : n. 1. Hayvanlarda görülen lenfanjit; 2. Parazit biti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camera : n. Kamara.


cancerogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


dermosynovitis : n. Ayak tabanının habis iltihabı, dermosinovit.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


diprosopus : n. Çift yüze sahip hilkat garibesi (Gövde kol ve bacaklar tek fetüs halinde gelişmiştir).


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


epithalamic : n. 1. Epithalamus'la ilgili; 2. Thalamus üzerinde yerleşmiş.


exophtalmic : a. Ekzoftalmiye ait.


ganglionated : a. Düğümlü, gangliyonlu, gangliosus.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


hyperazotemia : n. kanda azotlu maddelerin artması, hiperazotemi.


King's Evil : n. sıraca illeti.


orthotropic : a. Ortotropizme ait.


podophyllin : n. biochem. "Podophyllum peltatum" kökünden çıkarılan sarı müshil reçine, podofilin.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.


rachitic : a. Çocuklarda kemik hastalığına ait, raşitik, kırbaya tutulmuş.


roborant : a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. Kuvvet ilacı.


rod : n. 1. Beş metrelik uzunluk ölçüsü; 2. Çomak.


schistocormia : n. Gövde üzerinde doğuştan yarık bulunuşu.