Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

weber nedir?

weber : n. Bir amperlik cereyanda bir saniyede nakledilen elektrik miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroplast : n. İçinde klorofil bulunan protoplazma.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


constant : a. Sabit, değişmez, konstant.


cophosis : n. İşitme arazı.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


dysonesis : n. Cinsiyet organlarının çalışmasında bozukluk, özellikle over veya testislerin yetersiz çalışması hali.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hyperventilation : n. Anormal derecede uzun ve derin solunum.


intertrigo : n. Nemli deri katları arasında meydana gelen yüzeysel iltihap.


keratoglobus : n. Korneanın küresel büyümesi ve çıkıntı yapması.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


loculated : a. Sayısız boşluklara bölünmüş durumda olan.


luminescent : a. See: Luminous.


malleo-incudal : n. Malleus ile inkusa ait.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


nocturia : n. Gece boyucna sık ve bol miktarda idrar etme, gündüze oranla geceleri idrar miktarının artışı, noktüri.