Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

weber nedir?

weber : n. Bir amperlik cereyanda bir saniyede nakledilen elektrik miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


cavamesenteric shunt : n. v.cava inferior üst ucu ile V. messenterica superior arasında gerçekleştirilen anastomoz.


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


deflection : n. 1. Bir tarafa dönme, bir yana hareet etme, sapma; 2. Elektrokardiyogram'da görülen dalga şeklindeik eğri; 3. Fikir ve düşüncelerin bilinç kontrolundan uzaklaşması, baskı altındaki fikir ve düşüncelerin kontrolsuz hale dönüşmesi; 4. Fetüs başının doğum esnasında, çenesi sternum'dan uzaklaşmak üzere ekstensiyon hareketi yapması.


dermopathy : n. Cilt (deri) hastalıkları.


diplocoria : n. Gözbebeğinin çift oluşu.


ectrogeny : n. Bir vücut parçasının veya organın doğuştan yokluğu.


electrosection : n. cildi kesmek veya yumuşak dokuları ayırmak için uygulanan cerrahi diyatermi tekniği.


glonoin : n. biochem. Gliseril trinitrat.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


hysteritis : n. Rahim (uterus) iltihabı.


lithonephia : n. Böbrekte taş bulunuşu hali, böbrekte oluşan taşın sebep olduğu herhangi bir hastalık.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


megalocardia : n. Kalbin anormal büyümesi, kalp hipertrofisi.


narcotherapy : n. Narkotik ilaç uygulanışını takiben bilinç uyuşukluğu meydana getirilen hastada ruhsal çatışmaya sebep olan faktörlerin öğrenilmesini takiben psikoanalist tarafından uygun telkinlner yapılması esasına dayanan psikoterapi yöntemi, narkoterapi.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


oarialgia : n. Yumurtalık ağrısı.


orchidic : a. Testislere ait.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


palirrhea : n. 1. Herahgni bir akıntının azalış veya kesilişini takiben yeniden başlaması, akıntının nüksetmesi; 2. Regurgitation.