Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

weber nedir?

weber : n. Bir amperlik cereyanda bir saniyede nakledilen elektrik miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisulphite : n. biochem. Sülfite nazaran iki misli sulfuroz asidi ihtiva eden bir tuz.


brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


fillet : n. 1. Liflerden yapılı şerit; 2. İlmek şeklinde bandaj.


tentorial : a. Tentorium'la ilgili.


graph : n. Grafik.


hydropenia : n. Vücutta su eksikliği ile belirgin durum.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


paresthesia : n. Marazi hassasiyet, hastalık halinde duyarlık, parestezi.


pedicle : n. Küçük çıkıntı.


percussion : n. Vücude parmaklarla özel bir şekilde vurarak alınan sese göre oradaki organ ve boşlukların durumunu muayene usülü, perküsyon.


phacometachoresis : n. Göz merceğnin yer değiştirmesi.


prosopalgia : n. Yüz felci.


pyelitis : n. Piyelon iltihabı, piyelit.


resinol : n. Cilt taharrüşlarına karşıkullanılan sarı bir yağ.


sebocystoma : n. Yağ kanalının tıkanması nedeniyle oluşan kist, yağ kisti.


thecomatosis : n. Ovuryum stromasının hiperplazi gösterişi.