Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

weber nedir?

weber : n. Bir amperlik cereyanda bir saniyede nakledilen elektrik miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


colpohysteropexy : n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


feeblemindedness : n. Zeka geriliği, budalalık.


fluoroscopic : a. Floroskopi ile ilgili.


intensive : a. 1. Tedrici aşılama suretiyle tedaviye ait; 2. Yoğun; 3. Kuvvetli, şiddetli.


homotonic : a. Aynı ton veya basınçtan olan.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


laxation : n. 1. Barsak muhteviyatını boşaltma; 2. Gevşeme, gevşeklik.


mydriSİS : N. Gözbebeği büyümesi, pupilla genişlemesi, midriyaz.


obtuse : a. 1. Kör, hissiz; 2. Aptal, duygusuz; 3. Boğuk (ses); 4. Künt.


polyphagia : n. Pisboğazlık, oburluk. polifaji.


postrhinal : a. Burun arkası, burun arkasında.


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.


pyromania : n. Kasten yangın çıkarma deliliği, piromani.


quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).


roentgenkymogram : n. Röntgenkimografi filmi.


room : n. 1. Oda; 2. Yer.