Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

weber nedir?

weber : n. Bir amperlik cereyanda bir saniyede nakledilen elektrik miktarı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


cortical : a. 1. Bir organın dış zarına ait; 2. Kabuğa (kortekse) ait, coticalis.


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


decant : v. Bir sıvıyı tortusu dipte kalacak şekilde. bir kaba yavaşça boşaltmak.


eccyesis : n. Dış gebelik.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


hepatocele : n. Karaciğer fıtığı.


hormonotherapy : n. Hormon tedavisi.


hydro-ureter : n. Üreterlerin aşırı miktarda idrarla dolarak genişlemesi.


keratodermatitis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nın iltihabı.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


microbrachia : n. Kolların doğuştan çok küçük oluşu.


preepiglottic : a. Epiglottis'in önünde.


repair : n. 1. İyileştirme, şia verme; 2. Tamir (etme).


retrosternal : n. Göğüs kemiğinin arkasında.


split : n. 1. Fisur, yarık, yırtık, çatlak; 2. Eczalarını ayırmak parçalamak.


thermography : n. Teşhis amacıyla vücutta meydana gelen ısı değişmelerinin bir fotoğraf kağıdı üzerine yazılı olarak kaydedilmesi.