Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

webbed nedir?

webbed : a. İnce bir zarla bağlı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consult : v. İstişare etmek.


dotard : a. Bunak, yaşlılık sebebiyle hafıza zayıflığı gösteren kişi.


enterography : n. Barsak hareketlerinin, enterograf aracılığıyla, çizelge halinde kaydedilmesi.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


erysipelatous : a. Erizipelli.


hemodiastase : n. Kanda bulunan bir enzim, hemodiyastaz.


lent : pref. Mercek anlamına önek.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


oligodontia : n. Az dişlilik.


opisthognathism : n. Çenelerin, özellikle alt çenenin normal yerine oranla geride bulunuşu, opistognatizm.


pancreatic : a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. Pankreas'taki hastalığın sebep olduğu, pankreas'taki bozukluğa bağlı.


paramastitis : n. Meme altındaki dokuların iltihabı.


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).


reticulo-endothelial system : v. İnvivo olarak zerkedilen boyaları tutma özelliği gösteren bir grup hücre.


rhombencephalon : n. Yamuk beyin, rombenkefal.


sigmatism : n. "S" harfini yanlış telaffuz etme, "s" harfini söyleyememe.


steat(o)- : pref. Yağ.


synneurosis : n.