Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

webbed nedir?

webbed : a. İnce bir zarla bağlı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


encephalopyosis : n. Beyin apsesi.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


gasify : v. biochem. gaz haline koymak, gaz yapmak.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


gonococcic : a. See gonococcal


inquest : n. Ani veya beklenmedik ölüm vakalarının, bu işle görevli resmi bir kişi tarafından tahkik edilmesi, soruşturulamsı.


kalium : n.See: Potassium.


Koch-Weeks Bacillus : n. Eksudasyon sıvılarında çoğu kazan polimorf lökositlerin içinde yer aldığı görülen gram-negatif çubuklar.


lithometra : n. Uterusun ağızlaşması.


microbiopsy : n. Şüpheli bölgeden mikroskopik tetkik için çok küçük doku parçası alınması, mikrobiyopsi.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.


nosema : n. Hastalık.


per rectum : Rektum yolu ile.


phagokaryosis : n. Hücre nüvesinin yaptığı fagositoz.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


pons : n. (pl. pontes). Köprü.