Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

webbed nedir?

webbed : a. İnce bir zarla bağlı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


controlled cord tractional : n. doğumdan ve oksitosik madde verilmesinden sonra uterus sertleşmesini takiben plasentanın çıkarılması (halas) için uygulanan yöntem kimse.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


uvea : n. 1. Gözün damar tabakası (iris, silyer cisimve koroidden ibarettir); 2. Gözbebeğinin renkli iç zarı, uvea, (göz küresinin üzüm tanesine benzetilen bir tabakası), tunica vasculosa oculi.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


incorporation : n. Bir maddenin diğer bir madde ile tam olarak karışması, bünyesine girme.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


kinetoplasm : n. Sinir sisteminin kromofil maddesi.


listeria : n. Gram-pozitif hareketli bir bakteri cinsi.


naturopath : n. Natüropati üzerinde uzmanlaşmış kişi, natüropat.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


schistasis : n. Yarılma, çatlak, çatlaklık çatlama.


splanchnology : n. İç organlar bahsi, bağırlar bilgisi, splanknoloji, splanchnologia.


stella : n. (pl. stellae). See: Star.