Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

webbed nedir?

webbed : a. İnce bir zarla bağlı olan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


chromhidrosis : n. Renkli ter salgılanması (Kırmızıya çalar veya siyahımsı ter çıkışı gibi).


diathesis : n. Organizmanın fonksiyonlarında bozukluk, hastalık ve dış tesirlere karşı aşırı hassasiyet şeklinde beliren bünye anomalisi, hastalık istidadı, diyatez.


digitus : n. anat. Parmak.


ecstasy : n. kendinden geçme, ekstaz.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


erosion : n. 1. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitel'den mahrum oluşu ile belirgin durum, erozyon; 2. Dişin mine tabakasının kimyasal etikler sonuc dişin yenmesi.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


fauces : n. Boğaz.


glandular : a. Beze (guddeye) ait, guddevi, glandularis.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hyperphosphoremia : n. See: Hyperhphossphatemia.


hyperplastic : a. 1. Hiperplazi ile ilgili; 2. Hiperplazi gösteren.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


mytilotoxine : n. biochem. Midyeden çıkarılan zehirli bir cevher.


otopyosis : n. Kulak cerahatlanması, kulağın cerahatli hali, otopiyoz.


photoptometry : n. Gözün cisimleri tanıyabileceği en az ışık miktarının fotoptometre aracılığıyla ölçülmesi, fotoptometri.