Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

weasand nedir?

weasand : n. Gırtlak, nefes borusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


desmoid : n. 1. Lifi lifsel; 2. Lif gibi çıban ifrazatı.


emulgent : a. Boşaltıcı, dışarı atıcı.


epilose : n. Saçları dökük, saçsız, dazlak.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


fester : n.&v.1. Ufak bir yara; 2. Cerahatini dışarıya çıkarmak.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


massage : n. Tedavi maksadı ile yapılan sürtme, vurma, oğuşturma gibi hareketler, masaj.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


onychophagy : n. Tırnak yeme (ısırma) fena alışkanlığı, onikofaji.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pneumatometry : n. Solunum hareketlerini ölçme (bilgisi).


posology : n. Bir ilacın değişik işler için kullanılacak miktarlarını gösteren bilgi, posoloji.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


retropharyngitis : n. Yutakardı iltihabı, retrofarenjit.