Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

weaning nedir?

weaning : n. Sütten (memeden) kesme, ablaktasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canabis : n. Kenevir yapraklarından elde edilen uyarıcı etkiye sahip toksik madde, esrar otu.


bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


chylothorax : n. Ductus thoracicus'tan Plevral boşluğa chylus sızması.


cleft : n. Çatlak, yarık, fisür.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


gyrous : a. See: Gyrose.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


lithology : n. Taşbilim (mesane) litoloji.


marmgarine : n. biochem. Margarin.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


melan(o) : pref. Siyah.


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


otoplasty : n. Kulağın plastik tamiri, otoplasti.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


phaloid : a. Penis'e benzeyen, penis şeklinde.


polynuclear : a. 1. Çok nüveli, birden fazla çekirdeği olan; 2. See: Polymorphonuclear.