Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wean nedir?

wean : v. Sütten (memeden) kesemk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


cutdown : n. Ven küçük bir kesit yapma ve kesit yerinden ince tüp geçirme (Damara kan veya sıvı verme ya da kan alma amacıyla uygulanır).


exteroceptor : n. Vücut dışından gelen uyarıları alan sinir ucu.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


hypersensitivite : n. Aşırı hassas, hipersansitif.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


myoglobinemia : n. Kanda miyoglobin bulunuşu.


nicotine : n. Nikotin, tütündeki zehirli maded.


orth(o)- : pref. Doğru, normal.


oxyphenbutazone : n.İltihapların ve artritlerin tedavisinde kullanılan ağrı kesici bir ilaç.


pamaquine naphthoate : n. iochem. Sıtma tedavisinde kullanılan sarı toz (C42H4 5N2O7).


phren : n. phrenes; 1. Diyafram, böleç; 2. Kafa veya kalb.


plastic : a.n. 1. Plastik: Dokuyu tamir eden veya dokuya şekil veren; 2. Şekil alabilir, kalıba dökülebilir; 3. Kimyasal kondansasyon veya polemerizasyon yolu ile meydana gelen cisim, plastik.


sebastomania : n. Dindarlığı deliliğe kadar vardırma.


sinapize : v. Hardalla karıştırmak.


somethesia : n. Duyarlılık.


somnipathy : n. Uykusuzluk, somnipati uyku bozukluğu.