Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

weal nedir?

weal : n. Yüzeyel kabarcık, ürtikerin karakteristik bulgusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canavanine : n. biochem. Soya fasulyesinden tecrit edilmiş bir aminoasit, kanavanin.


bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


bursopathy : n. Burs hastalıkları.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


cuticular : a. Dış deriye ait, epidermis'le ilgili.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


febricide : a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.


haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.


henotic : a. 1. İyileşme ile ilgili; 2.İyileşmeye yardımcı, iyileşmeyi hızlandırıcı.


iatrochemical : a. kimyanın tababate uy3ulanmasına ait.


intrasynovial : a. Sinoviyal bir boşluk ve zar içinde.


mucolysis : n. Mukus'un erimesi.


neurotomy : n. 1. Sinir anatomisi; 2. Nevralji v.s.'yi tedavi için yapılan sinir ameliyatı, nevrotomi.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.


preformationist : n. Preformasyon teorisine inanan kimse.


quartisect : v. Dörde kesmek, dört kısıma ayırmak.


retractor : n. Bir yaranın dudaklarını açık tutmaya yarayan alet.