Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

weal nedir?

weal : n. Yüzeyel kabarcık, ürtikerin karakteristik bulgusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbonize : v. biochem. Kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak.


chokes : n. Yüksek basınçtan ani olarak normal atmosfer basıncına geçildiği zaman görülen sternum'un altında yanma hissi, öksürük nöbeti, solunum sayısının artışı gibi gösterilerle belirgin durum.


circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


cystophthitis : n. Mesane tüberkülozu.


cytoplasmic : a. Sitoplazma ile ilgili.


epididymectomy : n. Epididimin ameliyatla çıkarılması, epididimektomi.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


grisea : a. Boz gri, griseus.


heminephrectomy : n. Böbreğin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hydraeroperitoneum : n. Periton boşluğunda su ve gaz bulunması.


hypopyon : n. Gözün ön kamarasında toplanması, hipopyon.


inversion : n. biochem. 1. Dönme, ters dönme; 2. Tahavvül, değişme, sakarozun fruktoz ve glikoza ayrılması ve bu esnada polarize ışığın titreşim düzleminin sağdan sola çevrilmesi.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


photodynesis : n. Işık tesiri altında hücre elementlerinin yer değiştiremsi.