Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

weakness nedir?

weakness : n. 1. Zafıyet; 2. Kuvvetsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dispersidology : n.biochem. Koloid kimyası.


electroshock : n. Beyine uygulanan elektrik akımı ile yapılan şok, elektroşok.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


erythroedema polyneuritis : n. Uzuvların kırmızı bir renk alarak şişmesi şeklinde ortaya çıkan bir çocukluk hastalığı.


hemoperitoneum : n. periton boşluğunda kan toplanması.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


lymphaticovenous : n. Bir bölgedeki drenajın, hem lenf damarlarıyla, hem de venalarla yapıldığını belirten bir deyim.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


nucleated : a. Çekirdekli, nüveli, nucleatus.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


otoncus : n. Kulak tümörü.


photo-ophthalmia : n. Kuvvetli ışık etkisiyle meydana gelen göz iltihabı, özellikle yoğun ışığın sebep olduğu konjunktiva iltihabı.


poikilotherm : n. Vücut ısısı içinde bulunduğu ortamda tabi olan canlı.


postero- : pref. Arka, arkasında.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.