Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

weakness nedir?

weakness : n. 1. Zafıyet; 2. Kuvvetsizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


diastematopyelia : n. Pubis kemikleri arasının doğuştan açık oluşu, semfiz pubis'in doğuştan yarık oluşu.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


expectorant : n. Balgam söktürücü ilaç.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


hypodermis : n. Yağlı derialtı tabakası, derialtı dokusu.


hypoproteinemia : n. Kanda protein noksanlığı.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


isochoria : n. Pupillanın aynı çapta oluşu, izokori.


lobular : a. Lopcuğa ait lobularis.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


lymphomatous : a. Lenfomlu, lenfoma ait.


neuroglioma : n. İçinde sinir hücreleri bulunan gliyom.


orthuria : n. Normal işeme.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


phlebotomy : n. 1. Kan alma; 2. Damar (ven) ameliyatı, flebotomi.


photodermia : n. Işık yüzünden meydana gelen deri iltihabı, fotodermi.