Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

waxy nedir?

waxy : a. 1. Balmumlu; 2. Mumlu, mum gbi.

waxy cast : Mumlu alçı.


waxy degeneration : Balmumu dejenerasoynu.


waxy faced : Mumlu tabaka.


waxy liver : Bir karaciğer hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callisection : n. Araştırma amacıyla deney hayvanlarını kesme veya üzerlerinde ameliyat yapma.


cacatory : a. 1. Şiddetli ishalle ilgili; 2. Şiddetli ishal gösteren, ağır ishalle belirgin.


cacodylic : a. biochem. Kakodile ait.


cuirass : n. Yapay solunum için göğüse yerleştirilen mekanik bir aygıt.


disaccharide : n. Hidrolize olduğu zaman iki monosakkarid molekülüne ayrılan şeker (laktoz, maltoz, sukroz gibi).


elaboration : n. incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme.


erythruria : n. Eritrosit işeme, eritrüri.


esthesioscopy. : n. Herhangi bir duyuya ait hassasiyetin derecesini taiyn için yapılan muayene, özellikle deri üzeirnde ağrı hissedilen yerleri işaretleme suretiyle deri duyarlığını ölçmede uygulanan bir test.


ferrate : n. biochem. Demir asidi tuzu.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hyponychial : a. Tırnak altında.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


nasitis : n. Burun iltihabı.


nematoblast : n. See: Spermatoblast.


neologism : n. Düşüncelerle ilgili bozuklukları anlatmak için kullanılan bir deyim.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


neurospongioma : n. See: Neuroglioma.


pararectal : a. Rektum yakınında yer alan.