Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

waxy nedir?

waxy : a. 1. Balmumlu; 2. Mumlu, mum gbi.

waxy cast : Mumlu alçı.


waxy degeneration : Balmumu dejenerasoynu.


waxy faced : Mumlu tabaka.


waxy liver : Bir karaciğer hastalığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylne : n. biochem. Gazl ı karbonhidrat (C4H8).


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


phrenotropic : a. Hafıza üzerinde etkisi olan.n. Düşünmekten ürküntü duyma, düüşnmekten korkma.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


kinematograph : n. Hareket halindeki cisimlerin faaliyetini sürekli olarak gösteren alet, kinematograf.


mening(o) : pref. Meninksler.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


myolysis : n. Kas dokusu dejenerasyonu, miyoliz.


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


ovotherapy : n. Yumurtalık ekstrelerinin tedavi maksadiyle kullanılışı, ovoterapi.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


phleb(o)- : pref. Toplardamar (vena) larla ilgili.


quaternary : n. Dörder dörder, dörtten ibaret, dört element veya radikalden oluşmuş, quaternarius.


semispinalis : n. Yarı spinal kas, musculus semispinalis.