Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

wax nedir?

wax : n. 1. Balmumu; 2. Mum.

Ear wax : Kulak kiri, cerumen;


Grave wax : Cesetlerden çıkarılan mumlu bir madde, adiposer.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


dietary : n. Diyet'le ilgili.


drive : n. Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı.


eccrisis : n. Gereksiz maddelerin ifrazı, boşaltım.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


koilosternia : n. Sternum'un alt kısmının çökük oluşu ile belirgin göğüs şekli, kunduracı göğsü.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


neurobiology : n. Sinir sistemi biyolojisi.


ophthalmology : n. Göz ve göz hastalıkları bilgisi, oftalmoloji.


opsonic : a. 1. Opsonin'le ilgili; 2. Opsonin etkisi gösteren, bakterilerin imhasını kolaylaştıran, opsonik.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


penthrane : n. Methoxyfluorane'in müstahzar adı, inhalasyon anetezisi için kullanılan uçucu bir sıvı.


perodactylia : n. Parmakların doğuştan yetersiz gelişme veya şekil bozukluğu göstermesi hali.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.


polya operation : n. Kısmi gastrektomi.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


pseudocoloboma : n. İris üzerinde kolobom'u andıran hrehangi bir oluşum, yalancı kolobom.


pyocolpocele : n. 1. Vagina'da gelişen içi cerahat dolu tümöral oluşum, piyokolposel; 2. See: Pyocolpos.


rauwolfia : n. Bir hint bitkisinin kökü.