Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

wax nedir?

wax : n. 1. Balmumu; 2. Mum.

Ear wax : Kulak kiri, cerumen;


Grave wax : Cesetlerden çıkarılan mumlu bir madde, adiposer.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbometer : n. biochem. Karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre.


chordee : n. Uretrit nedeniyle penisin ağrılı ereksiyonu.


cinerea : n. Beyin ve omurilikte bulunan boz madde (gri cevher) kitlesi, sinir sisteminin boz cevheri.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


cyclopia : n. İki göz yerine tek göz oluşmasıyla belirgin doğuş anomalisi, iki göz çukurunun içinde tek göz bulunmak üzere birbirleriyle birleşmesi hali, tek gözlü olma.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


epuloid : a. Epulis'e benseyen, epulis görünümü veren.


estromania : n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.


glycosemia : n. Kanda şeker seviyesinin normalin üstünde oluşu.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


phylactic : a. Filaksiye ait.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


immunologist : n. Bağışıklık uzmanı.


melanoidin : n. bioühem. Albüminlerden elde edilen melanin.


mycetoma : n. El ve ayak kemiklerine tesir eden mantardan doğan bir hastalık, kemik marazı.


nutrient : a.&n. 1. Besleyici, mugaddi, gıdalı; 2. Gıdalı olan şey, besin maddesi, gıda.


operable : a. Ameliyat edilebilir.