Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

wave nedir?

wave : n. Dalga.

Brain wave : Beyin dalgaları;


Light wave : Işık dalgaları;


P wave : P dalgaları (elektrokardiyografi);


Sound wave : Ses dalgaları;


I wave : I dalgası (elektrokardiyografi).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


dipsophobia : n. Alkollü içkilerden aşırı çekinme, alkol korkusu.


extracranial : a. Kafatası (cranium) dışında.


force : n. 1. Kuvvet, enerji; 2.Enerji sarfetme (harcama) yeteneği.


hemopttysic : a. 1. Hemoptiz ile ilgili; 2. Hemoptiz gösteren, hemoptiz ile belirgin.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


hyperphagia : n. Aşırı yeme, doymak bilmez şekilde yeme, oburluk.


iodoform : n. biochem. İyodoform, iyotlu antiseptik sarı bir bileşim.


lichenification : n. Cildin kalınlaşması ve sertleşmesi.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


narcissistic : a. 1. Narsisizm'le ilgili; 2. Narsisizm gösteren, narsizm'le belirgin.


narcosis : n. Ameliyat yapmak için duyu, hareket ve bilincin ekseriya solunum sistemi yolu ile eter, kloroform v.s. verilerek uyuşturulması, narkoz.


noli me tangere : n. Bir çeşit cilt veremii.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


peccant : a. 1. Hasta, mariz, sıhhatsiz; 2. Sıhhati bozan, hastalığa sebep olan.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


protection : n. Koruma, korunma, herhangi br şeyin zararlı etkilerinden korunma amacıyla alınmış önlem.


superalkalinity : n. biochem. Aşırı kalevilik.


-thymia : pref. Zihni durum.


toenail : n. Ayak parmağı tırnağı.