Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

wave nedir?

wave : n. Dalga.

Brain wave : Beyin dalgaları;


Light wave : Işık dalgaları;


P wave : P dalgaları (elektrokardiyografi);


Sound wave : Ses dalgaları;


I wave : I dalgası (elektrokardiyografi).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


carbonaceous : a. biochem. Karbona ait, karbonlu.


colles'law : n. Bir annenin, kendisi enfekte olmadan sifliitik bir bebeği emzirmesi olayında, hastalığın daha önce annede başladığını, çocuğa ise fetal hayatta (in utero) bulaştığını ileri süren varsayım.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


gastrin : n. biochem. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyaran enzim.


glycorrhachia : n. Beyin-omurilik sıvısında şeker miktarı.


lacer : n. (pl. lacera). Yırtık, lacerum.


gynaecography : n. Pneumoperitoneum'dan sorna kadın iç genital organlarının radyolojik olarak incelenmesi.


hysteriac : n. İsterik


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


isotropic : a. 1. Her t arafı aynı özellikleri gösteren; 2. Her yerinde ışığı eşit olarak kıran veya gçiren.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


kneepan : n. diz eklemi önündeki yası kemik, dizkapağı, patella.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


nephrotoxin : n. biochem. Böbrek dokusunun parçalanmasından doğan zehirli madde, böbrek dokusunu yok eden toksin, nefrotoksin.


pharyngoscleroma : n. Yutak skleromu.


prehemiplegic : a. Hemiplejiden önce olan.