Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

wave nedir?

wave : n. Dalga.

Brain wave : Beyin dalgaları;


Light wave : Işık dalgaları;


P wave : P dalgaları (elektrokardiyografi);


Sound wave : Ses dalgaları;


I wave : I dalgası (elektrokardiyografi).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


histologist : n. Histoloji uzmanı, histolog.


hypoxic : a. 1. Hipoksi ile ilgili; 2. Hipoksi gösteren.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


isopia : n. Her iki gözde görüş gücünün birbirine eşit oluşu.


monobacterial : n. Tek türbakteriye bağlı, bir bakteri türünün sebep olduğu (infeksiyon hakkında).


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


mycetoza : n. Mantar cinsi organlar grubu.


myoblast : n. Kas lifi hücresi olan embriyonik hücre.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


peg : n. 1. Herhangi bir şey destek temin etmek amacıyla kullanılan tahta veya madenden aypılmış çivi veya


pericolitis : n. Kalın barsak çevresinin iltihabı, perikolit.


phosphatide : n. See: Phospholipid.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.


pole : n. Kutup, polus.


polyhypomenorrhea : n. Sık, fakat az adet görme bu nitelikle belirgin adet bozukluğu, polihipomenore.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.