Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

wave nedir?

wave : n. Dalga.

Brain wave : Beyin dalgaları;


Light wave : Işık dalgaları;


P wave : P dalgaları (elektrokardiyografi);


Sound wave : Ses dalgaları;


I wave : I dalgası (elektrokardiyografi).


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


diuretic : a.&n. 1. İdrar verici, müdrir (ilaç); 2.İdrar ifrazının çoğalmasına ait.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


edentia : n. Diş yokluğu, dişsizlik.


extinction : n. 1. Ortadan kaldırma, yok etme, imha etme; 2. Ortadan kalkma, yok olma, imha olma; 3. Şartlı refleks'in kendisiin yaratan faktörün yetersizliği nedeniyle kayboluşu.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


hypernutrition : n. Fazla yeme ve zararlı sonuçları.


idiotrophic : a. yaşayan hücrelerin kendi kendilerine beslenebilmelerine ait, idyotrofik.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


melena : n. Sindirim sisteminde kanamalar sonucu kahve telvesi renginde dışkı çıkarma, melena.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


odontitis : n. Diş iltihabı, odontit.


oophorogenous : a. Yumurtalıktan elde edilen.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


ptomatopsy : n. Cesetin ölüm sebebini anlamak üzere kesilerek muayene edilmesi, otopsi, ptomatopsi.


ptysma : n. tükürük.